bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wybory samorządowe 2018

  • 8 października 2018
  • wyświetleń: 2104

Ostatni dzwonek, by zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego

Za nami:

Do 8 października niepełnosprawni, którzy chcą głosować korespondencyjnie w nadchodzących wyborach samorządowych, mają czas, żeby to zgłosić.

Reklama

Prawo zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego mają wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy są wpisani do rejestru wyborców.

Zgłoszenia są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I do 8 października, od godziny 7.30 do godziny 15.30, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon/telefaks (33) 813-63-74 lub (33) 812-60-39.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - skrzynka ePUAP - o adresie /m4q475ycio/skrytka Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej albo na adres e-mail:
bbi-sekretariat@kbw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 8 października, do godziny 15.30.Dodatkowo istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika. Prawo do takiej formy głosowania mają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat i są wpisani do rejestru wyborców. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 12 października.

Zawsze istnieje możliwość cofnięcia pełnomocnictwa. Termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 19 października. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. 21 października w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

BM / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.