bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 27 września 2011
  • wyświetleń: 2627

Unia dla studentów z Podbeskidzia

O funduszach z Unii Europejskiej najczęściej mówi się przy okazji budowy autostrad czy pomocy dla nowych firm. O szkołach wyższych słyszy się rzadziej - a warto zdać sobie sprawę, że włączenie się w cykl pomocy unijnej jest ogromną szansą na rozwój szkolnictwa wyższego i dostosowanie go do standardów międzynarodowych.
Do roku 2013 otrzymamy potężny zastrzyk gotówki ze wspólnej europejskiej kasy - 90 mld euro. Jest o co się starać, pozyskanie tych pieniędzy nie jest jednak łatwe.

BWS Tyszkiewicz
BWS im. Tyszkiewicza


Bielska Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyła z unijnej kasy ponad 10 mln. zł. „Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych środków finansowych dla naszej uczelni” - mówi Kanclerz mgr inż. Ewa Madoń. „Na szczegóły jednak jest jeszcze za wcześnie” - dodaje.

Co się zmieniło na bielskiej uczelni dzięki pomocy unijnej? „Obecnie prowadzimy 6 projektów finansowanych prze Unię Europejską” - mówi Kancerz uczelni. „Nasi studenci wyjeżdżają na płatne staże, szkolą się na dodatkowych wyjazdach studyjnych, targach i konferencjach. Wprowadziliśmy platformę e-learningową - umożliwiającą naukę przez internet. Jako, że misją uczelni jest „jak najlepsze przygotowanie naszych absolwentów do rynku pracy”, maksymalnie „upraktyczniliśmy” program - studenci odbywają między innymi programy praktyczne w firmach biznesowych - za co uczelnia dodatkowo płaci właśnie ze środków unijnych. Nie należy zapomnieć również o dostosowaniu uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, uruchomieniu pracowni kosmetologicznej oraz architektury krajobrazu. Poza tym wprowadzamy najnowsze technologie wspomagające studia i funkcjonowanie uczelni - zinformatyzowaliśmy obieg dokumentów tak dydaktycznych, jak i administracyjnych.”

Czy te 10 mln złotych to dużo czy mało? W porównaniu do kosztów budowy 1 km. autostrady (od 20 do 40 mln zł) - niewiele. Dla studentów i kadry naukowej Bielskiej Wyższej Szkoły im. Tyszkiewicza - jest to suma ogromna.
----
W roku 2010 i 2011 BWS im. Tyszkiewicza zajęła 12 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych przygotowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” - w kategorii niepublicznych uczelni licencjackich i inżynierskich. Wg tego rankingu jest najlepszą uczelnią wyższą w swojej kategorii na Podbeskidziu.

BWS im. Tyszkiewicza bierze udział w prestiżowym projekcie IBAR, którego celem jest jest identyfikacja barier i kłopotów, na jakie napotykają uczelnie tworzące systemy zapewniania jakości zgodnie ze standardami przyjętymi w roku 2005 przez European Network for Quality Assurance Agencies (ENQA) i zalecanymi przez Komunikat z Bergen. W naszym kraju unijny zespół badawczy wybrał 4 instytucje szkolnictwa wyższego - trzy uczelnie państwowe: Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową oraz jedyną uczelnię niepubliczną - Bielską Wyższą Szkołę im. Tyszkiewicza.

Już przed wejściem Polski do Unii Europejskiej studenci BWS im. Tyszkiewicza mieli możliwość zdobycia oprócz polskiego - również brytyjskiego dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Bielska uczelnia bierze również udział w programie „Erazmus” - od 2005 roku, posiada akredytację International Education Society na poziomie jakościowym „A”, co oznacza, że jest „instytucją z najwyższym stopniem kwalifikacji i międzynarodowym doświadczeniem.”

adv / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.