bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

http://www.targibielskie.pl/

Wiadomości

  • 9 sierpnia 2015
  • wyświetleń: 2759

Ekologiczny patrol Straży Miejskiej

Kontrola stanu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, kontrola gospodarki wodno - ściekowej, gospodarki odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczaniu miejsc publicznych, zwalczanie dzikich wysypisk śmieci, to głównej zadania funkcjonariuszy „ekologicznego patrolu” bielskiej Straży Miejskiej.

straż miejska
fot. UM Bielsko-Biała


Zadania te nie są nowością dla bielskich strażników. Od początku 2012 roku, wykwalifikowani funkcjonariusze kontrolują posesje pod kątem przestrzegania przez właścicieli przepisów dotyczących pozbywania się odpadów stałych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Działania te mają związek z nowym systemem gospodarowania odpadami, gdzie fundamentalną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest to, że gminy są właścicielem odpadów i tym samym zostały zobowiązane do ich odbioru, transportu i zagospodarowania.

W ramach posiadanych uprawnień w 2014 roku „ekopatrol” przeprowadził kontrole posesji pod kątem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 70 przypadkach nałożono mandat karny, a w 87 zastosowano pouczenie. „Ekopatrol” przeprowadził 243 kontrole miejsc zagrożonych, takich jak dzikie wysypiska śmieci. Ujawniono 80 sprawców wykroczeń porządkowych. 30 sprawców ukarano mandatem karnym, a 50 pouczono. Przeprowadzono 357 kontroli posesji pod kątem prowadzenia gospodarki odpadami. W 19 przypadkach właściciele posesji nie złożyli stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy to przede wszystkim interwencje zgłaszane przez mieszkańców naszego miasta oraz edukacja najmłodszych. Przygotowywane są autorskie programy i cykliczne spotkania o tematyce ekologicznej. W najbliższym czasie dzieci poznają „Ekostrażnika”- program edukacyjny oraz dowiedzą się jak chronić przyrodę z „Ekopatrolem”.

ups / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.