bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

http://www.targibielskie.pl/

Wiadomości

  • 5 sierpnia 2015
  • 6 sierpnia 2015
  • wyświetleń: 3448

Wśród projektów jest m.in. skocznia

W miniony piątek zakończono przyjmowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 2016. W Urzędzie Miejskim zarejestrowano 128 projektów obywatelskich. Wśród nich znajduje się projekt odbudowy skoczni narciarskiej w Cygańskim Lesie.

skocznia narciarska
Kompleks skoczni narciarskich w Bielsku-Białej - teren dzierżawiony przez gminę Wilkowice · fot. Wikipedia


Bielszczanie zgłosili 79 projektów osiedlowych oraz 49 projektów ogólnomiejskich. Ostatnie projekty mieszkańcy Bielska-Białej przesyłali w formie elektronicznej tuż przed północą. Najwięcej projektów, tradycyjnie, spłynęło w ostatnich dwóch dniach wyznaczonego terminu.

- W obecnie trwającej, III edycji budżetu obywatelskiego, zamieszczamy na oficjalnej stronie B.O. 2016 autorskie, rozbudowane opisy wszystkich projektów. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, publikujemy (najczęściej w postaci plików pdf) dodatkowo przekazane wraz z propozycjami zadań załączniki zawierające: mapki sytuacyjne, wizualizacje, schematy, kosztorysy i itp. Mamy nadzieję, że taki rozbudowany i pełny sposób prezentacji projektów, zgodny ze szczegółowymi opisami przekazanymi przez projektodawców, pozwoli zainteresowanym mieszkańcom na wnikliwe zapoznanie się z pomysłami, które przyświecały autorom projektów - czytamy komunikat na stronie Urzędu Miejskiego.

Aktualnie trwa etap weryfikacji formalnej wszystkich złożonych projektów, a w kolejnym etapie nastąpi weryfikacja merytoryczna przez właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne. Przypominamy, że weryfikacja merytoryczna potrwa do 2 października 2015 r. Projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie kosztorys przedsięwzięcia i możliwości jego wykonania.

Składający swoje projekty powinni mieć na uwadze, że weryfikacja będzie uwzględniała to, iż szacunkowy koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 500 tys. zł brutto, natomiast projektu osiedlowego 75 tys. brutto.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.