bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 lipca 2015
  • wyświetleń: 4992

Odbiory na ekspresówce do Żywca

Rozpoczęła się procedura odbioru drogi ekspresowej S69 na odcinku Rybarzowice - Żywiec. GDDKiA przewiduje, że udostępnienie drogi kierowcom nastąpi jeszcze przed końcem lipca.

s69
Droga ekspresowa S69 · fot. GDDKiA


Przypominamy, że inwestycja jest realizowana na postawie podpisanej w dniu 2 lipca 2014 roku umowy między Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Mota-Engil Central Europe S.A. na dokończenie budowy Drogi Ekspresowej S - 69 Bielsko-Biała Żywiec- Zwardoń, odcinek Węzeł "Mikuszowice" ("Żywiecka/Bystrzańska") - Żywiec po wypowiedzeniu umowy Konsorcjum firm Polimex-Mostostal (lider), Doprastav oraz obecnie w upadłości likwidacyjnej Zakładu Robót Mostowych MOSTMAR z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Umowa zakładała, że dokończenie budowy 15,56 kilometrowej drogi ekspresowej S69 zostanie zrealizowane w dwóch etapach:
  • pierwszy odcinek o długości 6,1 km od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem) został oddany do ruchu 6 listopada 2014 r.,
  • drugi etap zakładał oddanie do ruchu odcinka od węzła Buczkowice do Żywca, o długości 9,460 km w czasie do 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, z pominięciem okresów zimowych.


W związku ze złożeniem przez wykonawcę roszczenia terminowego, dotychczasowy termin zakończenia kontraktu, przypadający na 2 lipca 2015 roku, ulegnie zmianie. Aktualnie trwa analiza złożonych dokumentów. Od uznania przez Nadzór Inwestorski zasadności złożonego roszczenia uzależniony jest termin wydłużenia czasu na ukończenie zadania.

Umowna wartość kontraktu wynosi 260 mln PLN.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.