Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 kwietnia 2015
  • wyświetleń: 3066

Opłata na obwodnicy - to już pewne?

Minister Infrastruktury i Rozwoju nie widzi żadnych przeciwwskazań do objęcia opłatą viaTOLL wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu drogi ekspresowej S69.

bielsko z lotu ptaka, s-69, s69
Opłata na obwodnicy - to już pewne? · fot. bielsko.info


Z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury przyszła odpowiedź na zapytanie poselskie, które w sprawie planów włączenia do systemu viaTOLL wschodniej obwodnicy Bielska-Białej wystosował Stanisław Szwed. Poseł obawia się, że wprowadzenie opłat za przejazd samochodów ciężarowych przez obwodnicę spowoduje przekierowanie transportu ciężkiego do centrum miasta. O poselskim zapytaniu pisaliśmy w artykule "Poseł pyta ws. opłat na obwodnicy".

W odpowiedzi sekretarz stanu tłumaczy, że opłata elektroniczna jest obecnie pobierana za przejazd odcinkami obwodnicowymi w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie, Kielcach czy Tarnowie. - Resort nie widzi w związku z tym żadnych przeciwwskazań do objęcia ww. opłatą również obwodnicy Bielska-Białej w ciągu drogi ekspresowej S69 - informuje Zbigniew Rynaszkiewicz.

W ramach konsultacji projekt pobierania opłat przekazano do zaopiniowania między innymi organizacjom zrzeszającym jednostki samorządu terytorialnego, w tym Unii Metropolii Polskich, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich, Związkowi Powiatów Polskich oraz Związkowi Województw RP. Żadna z wymienionych organizacji nie zgłosiła uwag do propozycji wprowadzenia opłaty elektronicznej na odcinku drogi ekspresowej S69 stanowiącym wschodnią obwodnicę Bielska-Białej.

- Ostateczną decyzję w sprawie włączenia wschodniej obwodnicy Bielska-Białej do systemu viaTOLL podejmie Rada Ministrów. Niemniej na chwilę obecną nie przewiduje się rezygnacji z wprowadzenia opłaty elektronicznej na ww. odcinku S69 - dodaje Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu.

System viaTOLL to elektroniczny pobór opłat za przejazd drogami krajowymi. Dla pojazdów samochodowych powyżej 3,5 tony oraz autobusów jest obowiązkowy, a opłaty uiszczane są wówczas ręcznie w specjalnie wyznaczonych miejscach poboru. Pozostałe pojazdy mogą dobrowolnie przystąpić do systemu i wnosić opłaty w sposób automatyczny, dzięki umieszczonym w samochodach urządzeniom viaBOX i viaAUTO.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.