bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 21 marca 2015
  • 22 marca 2015
  • wyświetleń: 3598

Budowa nowego teatru w mieście

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki chce zdobyć środki na rewitalizację budynku przy ulicy Sempołowskiej 13. Z ruin dawnej brakarni powstać ma Teatr Społeczności Lokalnej, poświęcony osobom niepełnosprawnym i wszystkim, którzy z różnych przyczyn życiowych potrzebują wsparcia.

teatr grodzki
Z ruin ma powstać Teatr Społeczności Lokalnej · fot. teatrgrodzki.pl


Stowarzyszenie Teatr Grodzki od 15 lat działa dla ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, uzależnieniami i problemami życiowymi. Organizacja przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, zatrudniając osoby niepełnosprawne m. in. w Zakładzie Drukarsko-Introligatorskim w Bielsku-Białej i prowadząc Warsztat Terapii Zajęciowej "Jesteś potrzebny". Dzięki tej działalności ludzie chorzy mogą pracować, spełniać swoje marzenia i rozwijać talenty artystyczne. To właśnie w sztuce wielu z nich odnalazło motywację i chęć do życia, a gra aktorska pozwoliła im przezwyciężać własne słabości.

Starania o pozyskanie środków na budowę Teatru Społeczności Lokalnej rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku. W lutym stowarzyszenie otrzymało gotowy projekt architektoniczny, a 9 marca został złożony w Urzędzie Miejskim wniosek o pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem działań będą prace związane z drenażem i odwodnieniem starego budynku, izolacją termiczną, wykonaniem fundamentów oraz położeniem dachu. Obiekt dawnej brakarni jest praktycznie zrujnowany, nie ma okien ani dachu, a mury opanowała wilgoć. Na samo wykonanie początkowych robót potrzebne jest blisko 200 tys. zł, natomiast koszt całej inwestycji to aż 1,45 mln zł.

Organizatorzy akcji odwołują się do czasów w XIX wieku, kiedy to Komitet Budowy Teatru zaapelował do mieszkańców Bielska, Białej i Lipnika o udział w zbiórce pieniędzy na budowę teatru. Tamtejsza akcja zakończyła się powodzeniem, a bielski teatr dramatyczny stał się chlubą miasta i jednym z jego najważniejszych centrów kulturalnych. Członkowie stowarzyszenia wierzą, że i tym razem dzięki hojności i dobrej woli mieszkańców Bielska-Białej i okolic uda się stworzyć nowe miejsce twórczości dla osób ciężko doświadczonych przez los.

W Teatrze Społeczności Lokalnej zostaną organizowane liczne warsztaty teatralne, dzięki którym młodzież, ludzie niepełnosprawni, a także wszyscy potrzebujący wsparcia będą mieli możliwość rozwoju oraz integracji społecznej. W murach starej brakarni powstanie mała scena Teatru Grodzkiego, a w znajdującej się obok hali szedowej zostaną utworzone pracownie warsztatowe i muzeum. Planowane jest utworzenie m. in. pracowni: piekarniczej, tkactwa, krawiectwa, drukarstwa, kowalstwa, ceramiki i garncarstwa. Podopieczni Teatru Grodzkiego będą mogli własnoręcznie wykonywać w nich różne prace artystyczne. Nowe centrum kulturalne da również wiele dodatkowych miejsc zatrudnienia.

Na realizację projektu Teatr Grodzki będzie się starać o fundusze unijne. Organizatorzy akcji podkreślają jednak, że los młodzieży, osób w trudnej sytuacji życiowej i niepełnosprawnych zależy od nas wszystkich, dlatego potrzebna jest pomoc finansowa mieszkańców miasta i okolic. - Potrzebujemy Waszej pomocy! Chcemy dotrzeć z informacją o naszym/Waszym Teatrze do jak największej liczby osób. Potrzebujemy Waszych życzliwych rąk, ust, uszu, kontaktów. Niech wieść się niesie! - apelują na swym profilu na Facebooku, zaznaczając, że bez zaangażowania bielszczan i mieszkańców regionu, wybudowanie teatru marzeń nie będzie możliwe.

Inicjatorzy kampanii zapraszają na spotkanie założycielskie Komitetu Budowy Teatru Społeczności Lokalnej, które odbędzie się 26 marca od godz.17.00 do 18.30 w siedzibie Stowarzyszenia Teatr Grodzki, przy ulicy Sempołowskiej 13.

as / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.