bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 10 lutego 2015
  • 12 lutego 2015
  • wyświetleń: 3047

Będzie obniżka opłat za śmieci

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach, opłaty za odbiór odpadów komunalnych w naszym mieście spadną w dół. Zaoszczędzą jednak tylko największe gospodarstwa domowe.

Reklama

kosz na śmieci sita bielsko
Miasto musi obniżyć opłaty za gospodarowanie odpadami · fot. bielsko.info


W nowelizacji ustawodawca określił maksymalną wysokość stawek opłaty, które w przypadku metody "od gospodarstwa domowego" nie mogą wynosić więcej niż 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z tym Rada Miejska na najbliższej sesji będzie musiała uchwalić nowy cennik opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Zmiana będzie dotyczyć tych, którzy do tej pory musieli najwięcej płacić za tę usługę. I tak w przypadku gospodarstwa 7-osobowego stawka za odbiór odpadów selektywnie gromadzonych będzie wynosić 71 zł, a nie 77 zł.

Obniżka będzie objemować również tzw. nieruchomości mieszane, czyli takie, które służą zarówno celom mieszkalnym, jak i prowadzona jest w nich działalność gospodarcza. W przypadku 7-osobowej nieruchomości mieszanej stawka za odbiór odpadów selektywnie gromadzonych spadnie z 98 zł na 72 zł, natomiast gospodarstwo 6-osobowe czeka obniżka z 84 zł na 71 zł.

W nowelizacji ustawy zawarto również zapis, że stawki opłaty w przypadku nieselektywnego gromadzenia nie mogą być większe niż dwukrotność stawki przewidzianej w przypadku segregacji odpadów komunalnych. Zachodzi zatem konieczność obniżenia opłaty dla gospodarstwa 7-osobowego ze 154 zł na 142 zł, dla gospodarstwa 6-osobowego (tzw. nieruchomość mieszana) ze 168 zł na 142 zł oraz dla gospodarstwa 7-osobowego (tzw. nieruchomość mieszana) ze 196 zł na 144 zł.

Uchwała po przyjęciu przez Radę Miejską wejdzie w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.