bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 grudnia 2014
  • 8 lutego 2015
  • wyświetleń: 4553

Czy drogowcy dają radę?

Kilkadziesiąt pojazdów - od nowoczesnych pługopiaskarek i solarek, poprzez traktory na wirnikowych odśnieżarkach skończywszy bierze udział w tegorocznej "akcji zima" w Bielsku-Białej. A jak to wygląda w praktyce? Jak oceniacie pracę drogowców podczas ostatnich opadów śniegu w naszym mieście?

ulica mazańcowicka, śnieg
Ulica Mazańcowicka jest odśnieżana zgodnie z 3 standardem zimowego utrzymania dróg · fot. bielsko.info


W tegorocznym zarządzeniu prezydenta miasta przyjęto jak w latach ubiegłych, że szkielet komunikacyjny miasta odśnieżany będzie zgodnie z 2 i 3 standardem zimowego utrzymania dróg.

  • Standard 2 wymaga odśnieżenia i posypania jezdni na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu dopuszcza się błoto pośniegowe do 6 godz. oraz występowanie śniegu zajeżdżonego nie utrudniającego ruchu. W ww. standardzie odśnieżanych jest 58 ulic, w tym wszystkie drogi przelotowe.


  • Standard 3 wymaga odśnieżenia jezdni na całej szerokości oraz posypania na skrzyżowaniach, odcinkach pochyłych, w rejonach przystanków i w innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Po ustaniu opadów śniegu dopuszcza się występowanie śniegu luźnego do 6 godz., śniegu zajeżdżonego, zasp i języków śniegowych lokalnie do 6 godz. W tym standardzie odśnieżane są 153 ulice główne, stanowiące wyjazdy z osiedli oraz trasy funkcjonowania komunikacji miejskiej.


Informacje o standarcie konkretnych ulic można odnaleźć w operacie utrzymania zimowego dróg - ściągnij.

odśnieżarka, pług, sita
Pługopiaskarka w bazie spółki SITA ZOM · fot. bielsko.info


Wszystkie pozostałe ulice miejskie utrzymywane mają być "na biało" z zachowaniem ich przejezdności oraz posypywaniem na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, odcinki pochyłe, wyloty do ulic głównych) w ramach przyjętych limitów godzin pracy sprzętu dla poszczególnych rad osiedlowych. Ponadto uwzględniono również dodatkowe utrzymanie 43 miejsc (fragmentów ulic) z uwagi na odkładanie się lodu i gołoledzi.

Celem zwiększenia skuteczności odśnieżania, przed prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu SITA ZOM S.A. dokona dyslokacji pługoposypywarek na obrzeża miasta (ulice Żywiecka, Bystrzańska, Cieszyńska, Wyzwolenia i Krakowska).

Łączna długość dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na których prowadzona będzie akcja odśnieżna wynosi ok. 592 km. Do prowadzenia "akcji zima" na ulicach miasta wykonawca robót SITA ZOM S.A. dysponuje 18 nowoczesnymi pługoposypywarkami i solarkami typu "SHMIDT" i "EPOKE". Ponadto w dyspozycji SITA ZOM S.A. znajduje się pozostały niezbędny sprzęt do prowadzenia "akcji zima" tj. 21 ciągników do odśnieżania ulic "na biało", 8 ciągników, 3 "bobcaty" oraz 8 odśnieżarek wirnikowych do odśnieżania chodników, placów i parkingów, 6 koparko-ładowarek, ładowarka i 4 samochody ciężarowe do załadunku i wywozu śniegu.

Do ręcznego odśnieżania chodników, placów, schodów, przejść podziemnych i kładek dla pieszych SITA ZOM S.A. zatrudniło 50 osób. Na terenie miasta ustawiono 85 skrzyń na piasek. Kierowcy, dyspozytorzy oraz osoby odpowiedzialne za kontrole stanu dróg wyposażeni są w telefony komórkowe co zapewnia stałe utrzymanie łączności w każdych warunkach pogodowych na obszarze całego miasta. Przy 22 odcinkach dróg ważnych komunikacyjnie i szczególnie narażonych na występowanie nawiewania śniegu na jezdnię ustawiono 3,3 km zasłon przeciwśnieżnych.

W rezultacie podpisanej umowy z IMiGW w Krakowie dwa razy na dobę dostarczane są aktualne komunikaty - prognozy pogody, co gwarantuje z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowanie się do ewentualnych "ataków zimy". SITA ZOM S.A. zgromadził środki chemiczne i uszorstniające stosowane do likwidacji śliskości w następujących ilościach: sól drogowa -2150 Mg, grys kamienny - 130 Mg, piasek - 25 Mg. Zapasy te będą sukcesywnie uzupełniane. Do zimowego utrzymania dróg SITA ZOM S.A. nie używa obecnie solanki.

Do odśnieżania terenów miejskich zatrudnione są również osoby bezrobotne, klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizujący zadania w ramach gminnego programu prac społecznie-użytecznych: na bielskich chodnikach, placach i schodach pracować będzie 51 osób. Dla ich potrzeb ustawiono 45 skrzyń z piaskiem.

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.