bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 31 października 2014
  • wyświetleń: 3066

Rekomendacja dla 62 projektów

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego przedstawił listę projektów, na które będzie można już niebawem glosować. Rekomendacji nie otrzymało 8 projektów ogólnomiejskich oraz 9 projektów osiedlowych.

29 października odbyło się ostatnie, podsumowujące posiedzenie zespołu ds. weryfikacji projektów. To na nim zatwierdzono ostateczną listę projektów, które wezmą udział w głosowaniu.

parkour
Jeden z projektów, który otrzymał rekomendację, zakłada budowę parku "Street Workout i Parkour" · fot. techramps.com


W sytuacjach budzących wątpliwości zespół wystąpił o dodatkowe informacje i wyjaśnienia do Wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych. Dodatkowo, członkowie Zespołu przeprowadzili rozmowy z gronem zaproszonych na posiedzenie projektodawców w sytuacjach wymagającym dodatkowych wyjaśnień i uzgodnień.

- Dyskusja związana była najczęściej z przewidywanym zakresem prac z uwagi na wielkość i koszt projektu i miejscem realizacji planowanego przedsięwzięcia, gdy możliwa była inna lokalizacja zadania lub gdy zgłoszony projekt wpisywał się w zadania, które zostały ujęte w obowiązujących programach i planach miejscowych w mieście - mówi przewodniczący zespołu ds. weryfikacji projektów - Jarosław Klimaszewski.

Na 32 projekty o charakterze ogólnomiejskim, złożone przez mieszkańców miasta Bielska-Białej, rekomendację zespołu ds. weryfikacji projektów uzyskały 24 złożone wnioski ogólnomiejskie, które zostały ocenione jako możliwe do realizacji lub częściowo możliwe do realizacji. Natomiast spośród wszystkich 47 projektów osiedlowych, rekomendację uzyskało 38 zadań o charakterze lokalnym.

Wnioski, które uzyskały rekomendację zespołu, zostaną przedstawione mieszkańcom Bielska-Białej do głosowania. Pozostałe projekty nie uzyskały rekomendacji zespołu i zostaną usunięte z listy projektów przewidzianych do głosowania.

Na internetowej stronie budżetu obywatelskiego - www.obywatelskibb.pl - można znaleźć listę wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz te projekty, które nie uzyskały rekomendacji zespołu wraz z uzasadnieniem takiej decyzji.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.