bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 22 lipca 2011
  • wyświetleń: 3133

Weź biuro podróży pod lupę

Jeśli nie chcemy, by wakacyjny wyjazd obfitował w przykre niespodzianki - korzystając z usług biur oraz pośredników turystycznych, pamiętajmy o kilku ważnych sprawach. Porady dla wyjeżdżających przygotował Urząd Marszałkowski.

Każdy przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne powinien posiadać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki marszałka województwa, a my, jako klienci, przed podpisaniem umowy możemy poprosić o jego okazanie. Stosowny numer powinien też znajdować się na każdej umowie zawieranej między podróżnym a biurem. Na jego podstawie w Wydziale Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego można dowiedzieć się, czy dane biuro działa zgodnie z prawem oraz czy wpis do rejestru jest dalej aktualny.

Zawarcie umowy z firmą wpisaną do rejestru marszałka to dla turysty polisa na sprawny powrót do kraju w wypadku problemów finansowych firmy. Marszałek w takim przypadku uruchamia środki na organizację transportu, które są na koncie gwarancyjnym danej firmy. W przypadku firm spoza rejestru turyści chcący powróć bez dodatkowych kosztów skazani są na łut szczęścia.
Możemy też zweryfikować legalność biura podróży na ogólnodostępnej stronie internetowej Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=16441&id_menu=106 lub: www.turystyka.gov.pl.


Przed podpisaniem umowy możemy zażądać od biura dowodu zabezpieczenia finansowego. Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wydawany jest bezterminowo, mimo to firma co roku musi przedstawiać zabezpieczenie finansowe ważne na kolejny rok. Obejmuje ono pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnia klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnia klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Wybierający się w podróż musi pamiętać, że agent, który sprzedaje imprezy innych organizatorów posiadających wpis do rejestru, sam jest zwolniony z tego obowiązku i działa jedynie jako zwykły przedsiębiorca. Działalność agenta opiera się na umowie agencyjnej zawartej z danym organizatorem wpisanym do Rejestru. Umowa z klientem natomiast zawierana jest na druku organizatora, gdzie jedynie występuje pieczątka agenta, który sprzedał imprezę. Całą odpowiedzialność za organizację imprezy ponosi organizator.
Jeśli jesteśmy niezadowoleni z usługi, możemy złożyć skargę u organizatora w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. W przypadku składania skarg powinniśmy pamiętać, że jeżeli biuro turystyczne nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że uznało reklamację za uzasadnioną. Jeżeli odpowiedź biura nie jest dla klienta satysfakcjonująca, roszczenia można skierować na drogę sądową lub do Urzędu Marszałkowskiego. Pytania w sprawie biur należy składać do Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Obecnie w rejestrze Województwa Śląskiego znajduje się ok. 400 firm. W roku 2010 złożono do Urzędu Marszałkowskiego ok. 30 reklamacji. Największy odsetek z nich przypadł na okres wakacyjny od lipca do września.

new / bielsko.info
źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.