bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 6 marca 2014
  • wyświetleń: 1877

1300 osób w obronie Bulwarów

Społeczny Ruch Ochrony Drzew złożył na ręce prezydenta miasta petycję o zachowanie istniejącego zadrzewienia na terenie Bulwarów Straceńskich. Pod wnioskiem podpisało się 1305 osób.

- We wtorek po południu złożyliśmy petycję w obronie drzew dla Bulwarów Straceńskich. Akcja zbierania podpisów trwa nadal, sukcesywnie będziemy składać kolejne partie podpisanych petycji - mówi Wioletta Stokłosa ze Społeczny Ruch Ochrony Drzew.

bulwary
Bulwary Straceńskie · fot. bielsko.info


Publikujemy pełną treść petycji:

"W imieniu tysiąca trzystu pięciu niżej podpisanych osób, składamy na Pana ręce petycję o zachowanie istniejącego zadrzewienia na terenie Bulwarów w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich" w Bielsku-Białej.

Petycja ta, jest wyrazem głębokiego niezadowolenia mieszkańców z już dokonanych zniszczeń drzewostanu Bulwarów jak i dalszymi planami inwestora dotyczącymi wycinki na tym terenie.

Znaczna część drzew i krzewów ma być wycięta pod pretekstem porządkowania tego terenu. Zdaniem podpisanych osób, porządkowanie nie może polegać na usuwaniu drzew, aby umożliwić dostęp ciężkiego sprzętu. Ze względu na charakter i ukształtowanie terenu zalecane jest użycie sprzętu ogrodniczego i wykonywania prac z najwyższym poszanowaniem dla miejscowej roślinności.

Mieszkańcy podpisujący niniejszą petycję są zaniepokojeni losem drzew i krzewów i domagają się odstąpienia od planów ingerowania w bulwarową roślinność, z uwagi na istotne walory przyrodnicze, zdrowotne i krajobrazowe. Budowa infrastruktury rekreacyjnej winna zostać wkomponowana w zadrzewienie.

W imieniu niżej podpisanych mieszkańców, wzywamy do respektowania naszego, wspólnego niezbywalnego prawa do życia w otoczeniu zieleni. Żądamy, aby głos tysiąca trzystu osób, w większości mieszkańców Bielska-Białej, skierowany do Prezydenta Miasta został wysłuchany i pozytywnie rozpatrzony. Akcja zbierania podpisów trwa nadal."

ab / bielsko.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.