bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

http://www.targibielskie.pl/

Wiadomości

  • 8 lutego 2014
  • 13 lutego 2014
  • wyświetleń: 4084

Przebudują groźne skrzyżowanie

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku ma się rozpocząć inwestycja polegająca na przebudowie skrzyżowań ulic Lipowskiej i Świerkowickiej w Czechowicach-Dziedzicach z Drogą Krajową nr 1.

O rozwiązanie problemu niebezpiecznych skrzyżowań z ruchliwą dwupasmówką z Bielska-Białej do Katowic władze Czechowic-Dziedzic wspólnie z powiatem bielskim zabiegają od wielu lat. Gmina i powiat współfinansowały projekt przebudowy tego układu komunikacyjnego.

Przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań, na których każdego roku dochodzi do kilku groźnych wypadków i kilkunastu kolizji, leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkań, na których burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny zabiegali o włączenie przebudowy skrzyżowań do planów finansowych GDDKiA, było na przestrzeni ostatnich lat tak wiele, że dzisiaj trudno je wręcz zliczyć. W sprawie tej wielokrotnie interweniował również starosta bielski Andrzej Płonka. W rozwiązanie tego ważnego problemu włączyli się też posłowie: Mirosława Nykiel i Stanisław Szwed, składając interpelacje poselskie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Lipowska, dk1
fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


- Dzisiaj wszyscy, którzy zaangażowali się w rozwiązanie tego problemu mogą czuć się szczęśliwi, bo to dla nas wszystkich bardzo dobra informacja - mówi burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, podkreślając, że sprawę zawsze traktował priorytetowo, bo bezpieczeństwo mieszkańców znajduje się na pierwszym miejscu. Efekt tych starań to pisemna deklaracja dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA, zgodnie z którą, oczekiwana od lat inwestycja, na którą dotąd brakowało pieniędzy, ma niebawem ruszyć.

W odpowiedzi z 31 stycznia bieżącego roku, na pytanie burmistrza Mariana Błachuta z 29 stycznia bieżącego roku, Ewa Tomala-Borucka, dyrektor GDDKiA Oddział w Katowicach potwierdza, że zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku DK 1 od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy gminy Czechowice-Dziedzice", zostało zaplanowane do realizacji na lata 2014 - 2015. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji planuje się na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę dwóch skrzyżowań, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, całkowitą wymianę nawierzchni drogowej na długości 1,042 km oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia technicznego.

Dokumentacja przewiduje przebudowę skrzyżowania DK 1 z ulicą Lipowską, wraz z budową świateł w tym miejscu oraz zamknięcie pobliskiej przewiązki z ulicą Świerkowicką. Funkcję obu niebezpiecznych dzisiaj skrzyżowań przejmie więc na siebie zmodernizowane, bezpieczne skrzyżowanie DK 1 z ulicą Lipowską.

Spodziewany efekt planowanej przebudowy, to zatem likwidacja niebezpiecznego przejazdu poprzecznego przez dwujezdniowy przekrój drogowy (2x2 pasy ruchu) - skrzyżowanie z ulicą Świerkowicką. W rezultacie wyeliminowane zostaną cztery tak zwane relacje kolizyjne. Bezpieczna obsługa ruchu poprzecznego nastąpi poprzez przebudowę skrzyżowania i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Lipowską.

Skrzyżowanie ulicy Lipowskiej z DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach to - jak wynika z policyjnych statystyk - obecnie jedno z bardziej niebezpiecznych skrzyżowań w regionie. Co gorsza, wypadków i kolizji z roku na rok w tym miejscu przybywa. Czas pokazał, że ani ograniczenie prędkości, ani policyjne apele o ostrożną jazdę, nie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa. Sytuację może zmienić jedynie przebudowa obu niebezpiecznych skrzyżowań.

ŁP, źródło: www.um.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.