bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 stycznia 2014
  • 12 stycznia 2014
  • wyświetleń: 4720

Ekspresówka w 2014 roku?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała umowę z wykonawcą drogi ekspresowej S-69 konsorcjum firm Polimex-Mostostal. Nowy wykonawca będzie miał 9 miesięcy na dokończenie ekspresówki z Żywca do Bielska-Białej.

ekspresówka s-69
Czy drogowcom uda się dokończyć ekspresówkę w 2014 roku? · fot. bielsko.info


31 grudnia 2013 roku upłynął 14 dniowy termin ostatecznego wezwania do wypełnienia Warunków Kontraktu przez Konsorcjum firm Polimex-Mostostal (lider), Doprastav oraz obecnie w upadłości likwidacyjnej Zakład Robót Mostowych MOSTMAR, budujących drogę ekspresową S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń na odcinku od węzła Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) do Żywca.

- W związku z jego niewypełnieniem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wypowiedziała umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Stało się to konieczne z uwagi na notoryczne uchylanie się Wykonawcy od realizacji robót oraz nie stosowanie się do wykonywania poleceń Inżyniera Kontraktu - informuje GDDKiA.

Jednocześnie 2 stycznia zostało wszczęte postępowanie przetargowe na: "Kontynuację budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Węzeł Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec".

Zamawiający przewidział ukończenie robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dla odcinka drogi S-69 od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem) w terminie 4 miesięcy od daty rozpoczęcia robót oraz dla pozostałego zakresu zamówienia do 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Do przedmiotowych terminów nie wlicza się okresów zimowych.

GDDKiA informuje również, iż w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. od 07.01.2014 r., przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace nie zostały zaspokojone przez wykonawcę - Konsorcjum firm Polimex-Mostostal (lider), Doprastav oraz MOSTMAR, mogą składać zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.