bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 23 grudnia 2013
  • wyświetleń: 1960

Radni uchwalili budżet na 2014 rok

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli budżet miasta na rok 2014. W głosowaniu nad uchwałą budżetową udział wzięło 24 radnych. Za jej przyjęciem głosowało 19 radnych, a 5 opowiedziało się przeciwko budżetowi.

sesja budżetowa rada miejska
Budżet Bielska-Białej na 2014 rok został uchwalony · fot. UM Bielsko-Biała


W 2014 roku dochody do miejskiej kasy wyniosą 724 mln zł, a wydatki określono na poziomie 735,3 mln zł. Deficyt budżetu miasta w wysokości 11,3 mln zł. pokryty zostanie kredytem bankowym.

W związku z niższym niż w ubiegłych latach poziomem planowanych dochodów w budżecie na 2014 rok władze miasta ograniczyły wydatki bieżące skupiając się na kontynuacji już trwających inwestycji i realizacji najpilniejszych dla Miasta zadań.

Mimo to wydatki majątkowe stanowią w przyszłorocznym budżecie około 16% wydatków ogółem. Największy w nich udział stanowią wydatki majątkowe w zakresie kultury fizycznej, na które przeznaczono 60,4 mln zł, tj. prawie 51,6%. Inwestycje oświatowe pochłoną 17,5 mln zł, tj. 14,9%, a inwestycje drogowe 17 mln zł, tj. 14,5% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym obecnie miejskim przedsięwzięciem jest budowa nowego stadionu. W przyszłym roku będzie też kontynuowany program modernizacji boisk sportowych przy placówkach oświatowych. Dużą inwestycją jest także budowa sieci szerokopasmowej. Spore środki pochłonie termomodernizacja największej w Bielsku-Białej placówki oświatowej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej.

Największe wydatki w budżecie na 2014 rok związane są z oświatą. Na ten cel przeznaczono ponad 256 mln złotych, co stanowi blisko 35% wszystkich wydatków ogółem.

ab / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.