bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 14 kwietnia 2011
  • wyświetleń: 6034

Nowa sala gimnastyczna w szkole

11 kwietnia oficjalnie oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej. Inwestycja była przedmiotem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Jacek Krywult, sala Szkoła 9
fot. UM Bielsko-Biała


Jacek Krywult, sala Szkoła 9
fot. UM Bielsko-Biała


Inwestycja obejmowała:
- budowę nowej sali gimnastycznej o wymiarach 24,78 m x 14,78 m (351,48 m²) wraz z nowym zapleczem o powierzchni 319,92m²,
- budowę 14 miejsc parkingowych,
- zakup wyposażenia nowej infrastruktury sportowej,
- budowę magazynu sprzętu sportowego,
- budowę siłowni wraz z magazynem,
- budowę nowego pokoju nauczycielskiego wraz z pokojem pierwszej pomocy,
- budowę szatni i węzłów sanitarnych.

Sala gimnastyczna połączona jest przewiązką - holem wejściowym, z budynkiem szkoły. Przeszklony hol stanowi łącznik pomiędzy obiektami. Realizacja Projektu rozpoczęła się w marcu 2010 r. po zawarciu umowy z wykonawcą - Zakładem Robót Inżynieryjnych WODPOL sp. z o.o. z Żywca i trwała 11 miesięcy.

Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności do nowoczesnej bazy sportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9, co przyczyni się do poprawy rozwoju fizycznego i wzrostu zainteresowań sportowych wśród uczniów.

Realizacja unijnego projektu rozwiązała problem braku bezpiecznej i funkcjonalnej sali gimnastycznej oraz zniwelowała podwyższone ryzyko kontuzji i wypadków wśród uczestników zajęć wychowania fizycznego korzystających do tej pory z sali szkolnej pełniącej funkcje sali gimnastycznej.

Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku - Białej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”.

Umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WSL podpisano w dniu 27 lipca 2009 r. Wartość robót budowlanych i wyposażenia zgodnie z umową z wykonawcą wyniosła 3 721 645,86 zł. Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 30.09.2010 r. wyniosła 3 972 400,85 zł, koszty kwalifikowane ogółem: 3 846 600,79 zł. Dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 269 610,67 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

new / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.