bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 24 maja 2013
  • wyświetleń: 4757

60-lecie Przedszkola w Hałcnowie

W Domu Kultury w Hałcnowie odbył się jubileusz 60-lecia Przedszkola nr 43. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu Bielska-Białej na czele z prezydentem Jackiem Krywultem oraz licznie zaproszeni goście.

Najmłodsi wystąpili podczas przygotowanego specjalnie na tą okazję programu artystycznego, a po zakończeniu części oficjalnej, na terenie przedszkola odbył się okolicznościowy festyn.

Przedszkole w Hałcnowie powstało w 1953 roku i znajdowało się pod zarządem Gminy Komorowice. Mieściło się w budynku przy ulicy Janowickiej. Pierwszym dyrektorem zwanym wówczas Kierownikiem była Emilia Bojdys. Projekt ówczesnego przedszkola przewidywał dwa oddziały przedszkolne z podziałem na grupy wiekowe: 3 - 4 latki i 5 - 6 latki ,ze skromnym zapleczem kuchennym oraz wspólnym sanitariatem dla obu grup wiekowych.

Od 1955 roku do sierpnia 1977 roku funkcję dyrektora przedszkola pełniła Aniela Gawin. Po niej funkcję tę przejęła Stanisława Klimas. Ze względu na wyż demograficzny i co raz większą ilość przedszkolaków otwarto trzeci oddział przedszkolny. Jednak warunki lokalowe oraz ich stan techniczny nie pozwalały na prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej.

60-lecie Przedszkola w Hałcnowie · fot. UM Bielsko-Biała


Podjęto działania z ówczesnymi władzami miasta Bielska-Białej i w 1983 roku rozpoczęto prace adaptacyjno-remontowe budynku szkoły podstawowej przy ul. Wyzwolenia 319. Po 5-ciu latach prac remontowych nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola przy udziale władz miasta. Wówczas przedszkole miało 3 oddziały z sanitariatami dla każdej grupy, sypialnię dla dzieci najmłodszych, salę gimnastyczną, zaplecze kuchenne oraz skromnie urządzony ogród.

1 sierpnia 1991 roku funkcję dyrektora powierzono obecnej dyrektor Krystynie Stanclik. Dzięki szerokiej współpracy z pracownikami, rodzicami i środowiskiem, przedszkole jest urządzone na miarę wymagań jakie stawiają dzisiejsze czasy. Posiada 5 sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt audiowizualny, sportowy, mnóstwo nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. komputery, dobrze wyposażone zaplecze kuchenne oraz piękny ogród dla dzieci.

W Przedszkolu organizowane są różne zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski oraz zajęcia logopedyczne. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz stwarza optymalne warunki do radosnego i twórczego dzieciństwa.

ab / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.