Reklama

Wiadomości

  • 11 lutego 2024
  • 14 lutego 2024
  • wyświetleń: 1079

Ważne konsultacje zarządzono na czas ferii. Dodatkowych spotkań jednak nie będzie

Do 5 lutego trwały konsultacje z mieszkańcami Bielska-Białej dotyczące rozwoju transportu publicznego. Kłopot w tym, że termin ten zbiegał się z feriami zimowymi, kiedy wiele zainteresowanych osób wyjeżdża z miasta.

Zdjęcie ilustracyjne. Zamiast przegubów, jeździły mniejsze autobusy
Zdjęcie ilustracyjne. Zamiast przegubów, jeździły mniejsze autobusy · fot. facebook.com/mzkbielskobiala


Niezbyt trafnie władze miasta wybrały termin przeprowadzania spotkań konsultacyjnych w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej".

Konsultacje społeczne są ważnym narzędziem współtworzenia decyzji publicznych, które angażują mieszkańców i umożliwiają im wyrażanie swoich opinii oraz przedstawianie propozycji dotyczących planowanej polityki transportowej. Z zadowoleniem przyjmujemy dotychczasowe działania w zakresie konsultacji społecznych. Jednakże, mając na uwadze znaczenie dialogu z mieszkańcami oraz gwarantowanie transparentnego procesu podejmowania decyzji, pragnę zaproponować wydłużenie terminu konsultacji społecznych dotyczących planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej do 29 lutego 2024 roku. Taki krok umożliwi większej liczbie osób wzięcie udziału w konsultacjach oraz dogłębne zapoznanie się z planem i przedłożenie dokładnych i kompleksowych opinii. Wydłużenie terminu związane jest również z faktem iż na terenie województwa śląskiego ferie zimowe trwają od 29 stycznia do 12 lutego, uczniowie szkół średnich i podstawowych są istotną grupą interesariuszy korzystającą z transportu zbiorowego - podkreślił bielski radny Marcin Litwin.

Przedstawiciel bielszczan zasugerował także organizację dodatkowych spotkań konsultacyjnych, które umożliwią mieszkańcom intensywniejszy udział w procesie konsultacji i szersze omówienie zapisów planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

- Proponowane dodatkowe spotkania powinny być ukierunkowane na grupy interesariuszy z różnych części naszego miasta oraz zorganizowane bliżej mieszkańców to jest w siedzibach rad osiedli, placówkach edukacyjnych, klubach seniora lub domach kultury w zależności od potrzeb. Tego rodzaju spotkania pozwolą na zidentyfikowanie różnorodnych perspektyw i potrzeb, jak również na wzajemne poznanie się i rozważenie potencjalnych rozwiązań. Uważam, że przedłużenie terminu konsultacji społecznych oraz dodatkowe spotkania konsultacyjne bliżej mieszkańców będą doskonałą okazją do podniesienia jakości procesu konsultacji, a także do uwzględnienia poglądów i opinii różnych grup społecznych w przedłożonym planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - stwierdził Litwin.

Na pismo radnego odpowiedział wiceprezydent Piotr Kucia.

- Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych - pierwsze dwa tygodnie (od 15 do 28 stycznia br.) oraz dwie tury spotkań w dniu 25 stycznia miały miejsce poza okresem ferii zimowych w województwie śląskim, a same ferie nie miały wpływu na proces odbywających się konsultacji społecznych - 50 procent uwag wpłynęło w pierwszych czterech dniach konsultacji, a 38 procent uwag w okresie ostatnich pięciu dni trwania konsultacji - wyjaśnił.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.