Reklama

Wiadomości

  • 11 lipca 2023
  • 13 lipca 2023
  • wyświetleń: 4880

Bloki wśród domów? "NIE" dla deweloperki w Wapienicy

Mieszkańcy Wapienicy obawiają się, że wśród domków jednorodzinnych wyrosną bloki. Jak jednak się okazuje, mimo braku miejscowego planu zagospodarowania, władze miasta mogą nie wydać zezwolenia na budowę.

blok, deweloper, budowa, ilustracyjne, apartamentowiec, dom wielorodzinny
Bloki wśród domów? "NIE" dla deweloperki w Wapienicy - zdj. ilustracyjne · fot. Pixabay


W imieniu mieszkańców Wapienicy, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Zapora w Bielsku Białej do władz miasta zwrócił się radny Piotr Kochowski. Jak podkreśla, interwencję podjął "po zapoznaniu się z treścią pisma sporządzonego przez mieszkańców, obejmującego swoją treścią sprzeciw wobec wydania warunków zabudowy i zezwolenia na budowę budynku wielorodzinnego".

- Działki, których dotyczy przedmiotowe postępowanie, posadowione są wzdłuż ulicy Zapora pomiędzy niską, zwartą a przez to jednolitą zabudową jednorodzinną, charakterystyczną zresztą dla znacznej części Wapienicy, a w szczególności dla obszaru którego dotyczy niniejsze postępowanie. Powierzchnia przedmiotowych działek zdaje się być powierzchnią typową pod dominującą na tym obszarze - zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej — zabudowę - opisuje radny.

I apeluje, by Ratusz "wydał odmowną decyzję o warunkach zabudowy" dla tej inwestycji.

Jak dowiadujemy się w bielskim magistracie, Wydział Urbanistyki i Architektury rzeczywiście prowadzi podstępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Zapora.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przeprowadzona analiza urbanistyczna. Wyniki analizy urbanistycznej odbiegają od treści złożonego wniosku. Wnioskowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna będzie stanowić inny rodzaj zabudowy, nie występujący w najbliższym sąsiedztwie ani kwartale. Nie ma podstaw zatem do nadmiernej intensyfikacji parametrów zabudowy i wyznaczanie parametrów dla wnioskowanej zabudowy odmiennych od średniej. W związku z powyższym Wydział Urbanistyki i Architektury zawiadomił inwestora o niezgodności wnioskowanych parametrów z wynikami analizy i wezwał do zmiany wniosku - podkreślił Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak dodał, "w przypadku zmiany treści wniosku przez wnioskodawcę w zakresie parametrów, możliwe będzie wydanie decyzji pozytywnej, jednak dla budynku niższego o mniejszej powierzchni".

- W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zmieniony, zostanie wydana decyzja odmowna - podkreślił wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.