bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 26 marca 2023
  • 29 marca 2023
  • wyświetleń: 5451

Coraz więcej apostazji - również u nas. Moda czy świadomy wybór?

Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto słyszał o osobach, które świadomie wypisywały się z kościoła katolickiego. Dziś rosnąca liczba aktów apostazji staje się jednym z głównych problemów Kościoła.

Reklama

apostazja


Licznik rośnieW 2012 roku Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podjął próbę oszacowania skali apostazji w Polsce. Liczba apostatów za okres 2006-2009 wyniosła 1057. Dane z 2010 roku mówiły o 459 osobach, które złożyły oświadczenie woli o wystąpieniu z kościoła katolickiego. Od tego czasu ISKK nie kontynuował prac badawczych aktów apostazji w Polsce w związku ze "stosunkową niewielką skalą zjawiska".

Z przesłanych przez bielską kurię danych wynika, że w 2022 roku na terenie diecezji bielsko-żywieckiej złożono 69 oświadczeń woli o odejściu z kościoła katolickiego. Zestawiając to z ogólnopolskimi statystykami z 2010 roku oraz faktem, że diecezja bielsko-żywiecka jest stosunkowo niewielka, można wyciągnąć wnioski o skali problemu kościoła katolickiego.

Na stronie internetowej http://www.mapaapostazji.pl apostaci relacjonują jak przebiegała procedura w ich parafii. Okazuje się, że nie wszędzie jest bezproblemowo.

- Rozmowa zaczęła się dobrze, Pan był bardzo grzeczny, lecz nie potrafił zrozumieć mojej decyzji i nalegał, by zwracać się do niego „poprawnie” per księże proboszczu. Później jednak opowiadał o sytuacjach, gdy apostazja była potrzebna by dołączyć do SS w czasach wojny oraz wypytywał o jakieś szatańskie grupy i sytuacje, które miałabym odprawiać nad odpisem aktu chrztu. Było to dla mnie dość krępujące, cała rozmowa trwała ponad godzinę, więc byłam naprawdę szczęśliwa, gdy stamtąd wyszłam. Poczułam, że to już koniec… - relacjonuje młoda kobieta, która złożyła oświadczenie w parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach.

- Uzyskanie aktu chrztu w celu apostazji od proboszcza było niemal niemożliwe. Akt został wydany za drugim podejściem przez wikarego - mężczyzna opisuje sytuację, z którą spotkał się w parafii św. Brata Alberta w Bielsku-Białej.

Co to apostazja?Apostazja to dobrowolne, świadome i całkowite wyrzeczenie się wiary chrześcijańskiej. W kościele katolickim procedura formalnego wypisania się z kościoła wymaga złożenia oświadczenia woli o wystąpieniu z kościoła. Takie oświadczenie na piśmie może złożyć tylko osoba pełnoletnia. Dodatkowo władze kościelne wymagają, aby odchodzący z kościoła wierny przedstawił akt chrztu, jeżeli sakrament miał miejsce w innej parafii.

Jeszcze przed formalnym przyjęciem aktu apostazji, zgodnie z przepisami Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień oraz powrotu do wspólnoty kościoła, proboszcz przyjmujący oświadczenie powinien przeprowadzić "rozmowę duszpasterską", aby rozeznać przyczyny decyzji składającego oświadczenie oraz ma podjąć "z miłością i roztropnością starania duszpasterskie", aby zachęcić osobę składającą oświadczenie do porzucenia jego zamiarów.

Jeżeli oświadczenie woli o wystąpieniu z kościoła spełnia wszystkie wymogi formalne, a po rozmowie duszpasterskiej proboszcz nabył pewność moralną, że decyzja jaką podejmuje odstępca jest wyrazem jego wolnej, nieprzymuszonej woli i dowodem na porzucenie wspólnoty, osoba formalnie występuje z kościoła. Nie wystawia się żadnego zaświadczenia potwierdzającego fakt wystąpienia z kościoła. Apostata może jednak otrzymać świadectwo chrztu z adnotacją o dacie złożenia oświadczenia woli o wystąpieniu z kościoła katolickiego.

st / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.