Wiadomości

  • 13 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1999

[FOTO] Z terenu miasta notorycznie znikają... nowe nasadzenia

O zieleni miejskiej w Bielsku-Białej mówi się dużo. Niestety, okazuje się, że grozi jej nie tylko wycinka, ale także zwykły wandalizm... Dlatego też pojawił się ponowny apel o zainstalowanie monitoringu wzdłuż rzeki Wapienica.

Miejsce po nasadzeniach, obręb kładki prowadzącej na ulice Kaskadową
Miejsce po nasadzeniach, obręb kładki prowadzącej na ulice Kaskadową · fot. Konrad Łoś


W sprawie przeglądu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica "pod kątem stanu utrzymania oraz zaplanowania uzupełnienia notorycznie znikających nasadzeń" w bielskim Ratuszu interwencję podjął rady Konrad Łoś.

- W związku z prośbami mieszkańców zwracam się o przeprowadzenie przeglądu terenu w obrębie ścieżki pieszo — rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica pod kątem stanu utrzymania. W szczególności proszę o uzupełnienie przy sprzyjających warunkach brakujących nasadzeń, zwłaszcza w pasie rozdzielającym ścieżkę rowerową od ciągu pieszego na wysokości kładki prowadzącej do ulicy Kaskadowej, odchwaszczenie wspomnianego pasa, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości nasadzeń oraz wzmocnienie bądź uzupełnienie brakujących palików podtrzymujących drzewka wzdłuż ścieżki wraz z przeglądem i uzupełnieniem brakujących wiązań - zaapelował radny w swej interpelacji, która trafiła na biurka władz miasta.

Uszkodzone kosze na śmieci oraz paliki przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica · fot. Konrad Łoś


Przedstawiciel bielszczan zaapelował także o "przeprowadzenie przeglądu oraz naprawy obiektów małej architektury, m.in. ławki, kosze na odpady itp., udrożnienie oraz czyszczenie urządzeń (przepustów) odprowadzających wody w obrębie ścieżki (zwłaszcza na wysokości ul. Kameliowej oraz ul. Jacka Soplicy), - przeprowadzenie ogólnej kontroli stanu sanitarnego w obrębie ścieżki oraz infrastruktury towarzyszącej, a także o dokonanie przeglądu samoobsługowej stacji naprawy rowerów w obrębie ulicy Leśników".

- W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji ponownie zwracam się o zaplanowanie objęcia wspomnianego traktu monitoringiem wizyjnym miasta - napisał radny Łoś.

Do tematu wrócimy z chwilą, gdy do interpelacji ustosunkuje się bielski magistrat.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.