Reklama

Wiadomości

  • 9 września 2022
  • wyświetleń: 4390

Włamania i rabunki na Złotych Łanach. Mieszkańcy zaniepokojeni

Mieszkańcy osiedla Złote Łany są zaniepokojeni powtarzającymi się włamaniami do mieszkań. Boją się o swoje bezpieczeństwo.

PocztowkazBielska,Bielsko,BielskoBiała,Osiedle,ZłoteŁany,Wieczór,LoveBB,fotodnia,instagram
Włamania i rabunki na Złotych Łanach. Mieszkańcy zaniepokojeni · fot. @_adiphoto_


Bielszczanie zwrócili uwagę na to, że w ostatnich tygodniach na terenie osiedla Złote Łany ponownie doszło do kliku włamań i incydentów o charakterze rabunkowym.

- Z uwagi na fakt, że przedmiotowy problem był już w przeszłości wielokrotnie poruszany zarówno na posiedzeniach branżowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Samorządności oraz na posiedzeniach miejscowej Rady Osiedla zwracam się z ponowną prośbą, aby powielać, kontynuować lub spróbować zintensyfikować wszelkie działania profilaktyczne i prewencyjne związane ze stosownym „ostrzeganiem" mieszkańców jakie były dotychczas podejmowane - zaapelował w tej sprawie radny Maksymilian Pryga.

Tymczasem zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński zapewnia, że kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców są dla władz miasta „szczególnie istotne”.

- Pragnę zauważyć, że osiedle Złote Łany było jednym z pierwszych bielskich osiedli, na których zestal zabudowany system monitoringu miasta Bielska-Bielej. System ten zarządzany i obsługiwany przez Straż Miejską służy główne do prewencyjnego zabezpieczenia monitorowanego obszaru, ale też przyczynia się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W chwili obecnej teren wspomnianego osiedla monitorowany jest przez 6 kamer zabudowanych na jego głównych ciągach komunikacyjnych. W ramach posiadanych przez straż kompetencji nadal prowadzone będą kampanie społeczne i edukacyjne mające na celu zapoznanie mieszkańców z obowiązującymi przepisami prawa, jak i zabezpieczenie ich mienia - informuje wiceprezydent.

Podkreślił jednocześnie, że „w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Złote Łany do zadań strażników miejskich z referatu rejonowych dopisano wzmocnienie kontaktu z mieszkańcami”.

- W ich wyniku uzyskać będzie można szczegółowe informacje o bieżących obawach i zagrożeniach, co w dalszej kolejności pozwoli na eliminowanie niepożądanych i patologicznych zachowań. Ponadto Straż Miejska zacieśni współpracę z Komisariatem Policji w Bielsku-Białej. Współpraca ta oparta będzie szczególnie na wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, koordynowaniu rozmieszczenia służb - zapewnił Kamiński.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.