bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 23 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 785

Górom poświęcił 70 lat życia. Za nami benefis Jana Mikulskiego

Benefis Tadeusza Jana Mikulskiego odbył się 20 sierpnia w Bielsku-Białej. Ponad 90-letni bielszczanin ma na swoim koncie 70 lat w służbie przewodnictwa i ratownictwa górskiego. W uroczystości na jego cześć uczestniczył prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, który przekazał jubilatowi pamiątkową paterę.

Górom poświęcił 70 lat życia. Za nami benefis Jana Mikulskiego
Górom poświęcił 70 lat życia. Za nami benefis Jana Mikulskiego · fot. Stanisław Biłka


Jubileusz zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej wraz z Akademickim Kołem Przewodników Górskich w Bielsku-Białej, którego jubilat jest członkiem honorowym. Benefis prowadził dziennikarz z Żywca Krzysztof Staszkiewicz, kolega Tadeusza Mikulskiego. Gośćmi byli reprezentanci przewodników beskidzkich z Andrychowa, Wadowic, Oświęcimia i Żywca, ponadto przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej, szef Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Komendy Hufca Związku Harcerzy Polskich w Bielsku-Białej. Wszyscy złożyli jubilatowi życzenia urodzinowe dobrego zdrowia i samopoczucia oraz podziękowania za wieloletnią współpracę. Wiele życzeń od znajomych i przyjaciół jubilat otrzymał też listownie.

Górom poświęcił 70 lat życia. Za nami benefis Jana Mikulskiego
Górom poświęcił 70 lat życia. Za nami benefis Jana Mikulskiego · fot. Stanisław Biłka


Życiorys Tadeusza Jana MikulskiegoGórom poświęcił 70 lat życia. Za nami benefis Jana Mikulskiego
Górom poświęcił 70 lat życia. Za nami benefis Jana Mikulskiego · fot. Stanisław Biłka


Tadeusz Jan Mikulski urodził się przed prawie 90 laty w Białej Krakowskiej w patriotycznej rodzinie nauczycielskiej. Ukończył Gimnazjum im. Adama Asnyka w Białej. Po małej maturze uzyskanej w 1951 roku rozpoczął naukę na wydziale budowy maszyn bielskiej Państwowej Szkoły Przemysłowej oraz trzyletni bielski Instytut Muzyczny w klasie fortepianu. Po trzyletnim nakazie pracy był kierownikiem biura oddziału PTTK, a następnie przez 20 lat pracował w wapienickiej Fabryce Pił i Narzędzi Globus, przy której założył istniejące do dziś Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nr 14 w Bielsku-Białej. Później pracował w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Klimczok w Szczyrku.

Organizował liczne wycieczki krajoznawcze, złazy, zloty, rajdy, czy branżowe imprezy masowe. Zapoczątkował edycję ogólnopolskich Górskich Rajdów Narciarskich Metalowców, organizował imprezy dla dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadził niezliczone kursy dla przewodników i pilotów wycieczek. Współorganizował spotkania, odczyty, prelekcje, konkursy przyrodnicze, krajoznawcze, imprezy narciarskie, turystyki kwalifikowanej: nizinnej, górskiej, wysokogórskie wycieczki piesze.

W 60-letniej służbie górskiego przewodnictwa został ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przodownikiem turystyki górskiej w pasmach południowej i zachodniej Polski, przewodnikiem GON, przodownikiem turystyki narciarskiej i strażnikiem Straży Ochrony Przyrody. Znakował beskidzkie szlaki turystyczne. W latach 70. XX wieku Tadeusz Mikulski przyczynił się do zorganizowania służby przewodnickiej na terenie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, obecnego Auschwitz-Birkenau.

W górach było i jest wszystko to, co ukochał. Beskid Żywiecki i cała Żywiecczyzna to jego ukochany żywioł. Przez długoletnie ekstremalne obcowanie z górami nabył dużo doświadczeń oraz uprawnień w zakresie turystyki górskiej i narciarstwa. Zawsze szczególną uwagę zwracał na skuteczne utrzymanie bezpieczeństwa w górach.

Pełnił funkcje społeczne we władzach organizacji turystycznych, w organach wojewódzkich i samorządowych. Jako kwalifikowany przewodnik przez 24 lata był prezesem Komisji Przewodnickiej PTTK, najpierw wojewódzkiej, potem regionalnej w Bielsku-Białej. Prezesował Kołom Przewodników Beskidzkich PTTK w Bielsku-Białej i Szczyrku. Pełnił funkcję prezesa Koła Przewodników Górskich przy Grupie Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawował stale dyżury w stacjach GOPR. Brał udział w wielu akcjach ratunkowych.

Przed 15 laty powołał i dotąd jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich w Bielsku-Białej. Społeczne funkcje pełnił też w komisjach centralnych władz PTTK. Przez dwie kadencje był nie tylko członkiem Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie, lecz także Komisji Przewodników Turystycznych Zarządu Głównego w Warszawie.

W Szczyrku, przez kilkanaście lat, prowadził szkołę przetrwania i Szkołę Bezpieczeństwa w Górach dla terenowych przewodników beskidzkich z czterech ościennych województw południowych. Współpracował w zakresie pogłębienia wiedzy licencjonowanych przewodników z dyrekcjami parków narodowych - babiogórskim, pienińskim i w Bieszczadach.

Był również członkiem komisji egzaminacyjnej dla Górskich Przewodników Beskidzkich przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Prowadził nieprzeliczone letnie, zimowe wycieczki dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych. Do dziś pielęgnuje pamięć o zasłużonych górskich przewodnikach, ratownikach, narciarzach, których już nie ma. Wskrzesił pamięć o Konfederacji Barskiej, ściśle związanej działalnością z Białą.

Pod wpływem rodziców chrzestnych, czyli matki chrzestnej i ciotki z przybocznej drużyny harcerek Olgi Małkowskiej i wujka lwowskiego profesora podczas wojny związał się z ruchem skautingu. Po reaktywacji Związku Harcerstwa Polskiego pełnił w nim różne funkcje - od drużynowego, szefa służby łączności w Komendzie Chorągwi do komendanta obozowisk i zimowisk. Posłuszny prawu harcerskiemu jest Harcerzem Rzeczypospolitej w stopniu instruktorskim podharcmistrza. Dotąd jest zapraszany na spotkania kręgu instruktorów przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej. W miarę możliwości opiekuje się też nadal innymi zasłużonymi ludźmi i kombatantami wojennymi.

Tadeusz Mikulski zaprojektował również wiele pamiątkowych odznak - np. odznakę regionalną Zasłużonego Przewodnika Beskidzkiego, organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich oraz plakietki licznych imprez turystycznych.

Aktualnie posiada mnóstwo kwalifikowanych uprawnień przewodnickich - górskich, terenowych po Katowicach i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, instruktorskich, ratowniczych, także jako znakarz szlaków beskidzkich, przodownik turystyki górskiej i narciarskiej. Za działalność na rzecz górskiej turystyki, narciarstwa, ratownictwa i ochrony przyrody Tadeusz Mikulski uzyskał liczne wyróżnienia państwowe, resortowe, wojewódzkie, organizacyjne PTTK, GOPR, przewodnickie i szereg dyplomów. Między innymi odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W 1960 roku otrzymał Górską Odznakę Turystyczną PTTK z numerem 2 za wytrwałość. Jest członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich, Akademickiego Koła Przewodników Górskich przy bielskiej ATH i Koła Przewodników PTTK w Oświęcimiu.

Z okazji Światowego Dnia Turystyki i 60-letniej służby w charakterze przewodnika górskiego 26 września 2012 roku w Książnicy Beskidzkiej z rąk prezydenta miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta jubilat otrzymał specjalne wyróżnienie. 17 listopada tegoż roku, w czasie obchodów 60-lecia działalności Grupy Beskidzkiej GOPR, władze naczelne GOPR w Zakopanem podziękowały mu w formie pamiątkowej patery za 50-letnią służbę ratowniczą.

Od kilkunastu lat, nieodpłatnie, na prośbę Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, przy dużej frekwencji słuchaczy, wygłosił ponad 25 prelekcji. Mówił o turystyce, historii oraz o nieżyjących wybitnych osobowościach związanych z dwumiastem pod Szyndzielnią i Beskidami, m.in. o gen. M. Zaruskim, gen. J. Kustroniu, kpt. A. Kunickim Rayskim, obozowym bokserze T. Pietrzykowskim, pielęgniarce E. Lohman, pułkowniku Janie Wawrzyczku ps. Sosience, a także o terenowym znakarstwie i bezpieczeństwie na szlakach górskich. Od lat 80. ubiegłego wieku wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, latem i zimą propagował chodzenie po górach po zdrowie ze wspomagającymi kijkami, tym samym wyprzedzając obecną modę na nordic walking.

Przez ponad 70 lat dwie priorytetowe dziedziny - turystyka i harcerstwo leżały w kręgu jego najintensywniejszych zainteresowań i zająć. Osiągnął w nich efekty, które były dla niego możliwe i wymarzone. Nadal żyje pełnią życia aktywnego seniora. Przy czym jest człowiekiem prawym, mądrym, prowadzącym spokojny styl życia, myśli pozytywnie, raduje się ze spotkań z przyjaciółmi.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.