bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 20 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 2628

Miasto chce zaciągnąć potężny kredyt

200 milionów złotych. Kredyt w takiej kwocie chcą zaciągnąć władze Bielska-Białej. Do Rady Miejskiej wpłynął odpowiedni projekt uchwały. Decyzje o podjęciu zobowiązania podejmą bielscy radni.

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej rajcy pochylą się nad propozycją zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 200 milionów złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Bielska-Białej.

Kredyt miałby zostać zaciągnięty w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej na lata 2022 - 2045.

W uzasadnieniu do projektu uchwały w tej sprawie czytamy, że „zobowiązania z tytułu wyżej wymienionego kredytu pokryte zostaną dochodami i przychodami budżetu Miasta Bielska-Białejw latach 2022-2045” a Europejski Bank Inwestycyjny „jest instytucją niedochodową zapewniającą środki finansowe na projekty wspierające cele Unii Europejskiej”.

Bank współfinansuje przede wszystkim inwestycje związane z ochroną środowiska i klimatem, a także te wspierające lokalną gospodarkę i tworzenie nowych miejsc pracy. W przypadku Miasta
Bielsko-Biała w ramach kredytu z EBI realizowane będą inwestycje wspierające poprawę sieci komunikacji miejskiej oraz mobilności, edukacji i zaplecza sportowego, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, budownictwa społecznego czy infrastruktury kulturalnej
”- wyjaśniają władze miasta w uzasadnieniu.

Jak dodają, bank zaoferował bardzo korzystne warunki kredytowania. Niski koszt finansowania (brak opłat za przygotowanie kredytu, brak prowizji, niska marża), długi okres dostępności (do 2024 roku) i termin spłaty (do 2047 roku, w tym 5-letni okres karencji), a także swoboda w wyborze inwestycji powoduje, że oferta finansowania z EBI jest korzystniejsza w porównaniu z ofertą banków komercyjnych.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.