bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 16 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 892

Audyt BRD ul. Cieszyńskiej obejmie także infrastrukturę rowerową

Powracamy do sprawy interpelacji radnego Bronisława Szafarczyka, który apelował o rozszerzenie zakresu audytu BRD ul. Cieszyńskiej o infrastrukturę rowerową w całym rejonie. Jak zapowiedział Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, zaplanowany audyt będzie obejmował także elementy związane z oceną bezpieczeństwa wybudowanej infrastruktury rowerowej.

Ścieżka rowerowa na ul. Cieszyńskiej
Ścieżka rowerowa na ul. Cieszyńskiej · fot. MZD Bielsko-Biała


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w tym artykule, do prezydenta Bielska-Białej trafiła interpelacja radnego Bronisława Szafarczyka w sprawie ozszerzenia zakresu audytu BRD ul. Cieszyńskiej o infrastrukturę rowerową w całym rejonie. - W przeszłości zgłaszałem szereg uwag do dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia — szczególnie do rozwiązań odnoszących się do projektowanej infrastruktury rowerowej - zauważył członek Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Jak dodał, "niestety, nie wszystkie moje uwagi zostały odpowiednio uwzględnione". - Niech przykładem będzie sposób, w jaki potraktowano ruch rowerowy na ul. Szarotki, a dokładniej powiązanie dawnych pasów ruchu rowerowego na tej ulicy z infrastrukturą rowerową na ul. Cieszyńskiej. W rejonie skrzyżowania z ul. Malwową pasy te zostały zlikwidowane — bez wyraźnej informacji w jaki sposób ruch rowerowy ma się odbywać na dalszym odcinku. W jaki sposób rowerzyści mają bezpiecznie dojechać do DDR wykonanych na ul. Cieszyńskiej. Ewidentnie naruszono jedną z podstawowych zasad tworzenia tras rowerowych — czyli zasadę spójności - podkreślił członek Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

W związku z tym radny Bronisław Szafarczyk zwrócił się do prezydenta Bielska-Białej z prośbą o to, aby "planowany audyt BRD dla ul. Cieszyńskiej obejmował także rozwiązania dla ruchu rowerowego — nie tylko w obrębie samej ulicy, ale w zakresie obejmującym powiązania z infrastrukturą rowerową w całym rejonie przebudowanej ulicy. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie ciągłości tej infrastruktury i na właściwą, komunikatywną informację o przebiegu tras rowerowych".

Jak w odpowiedzi poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, "na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca audytu BRD (etap po oddaniu obiektu do użytkowania) zobowiązany został do dokonania oceny rzeczywistego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na układzie obejmującym rozbudowaną ul. Cieszyńską wraz z siecią rozbudowanych dróg przyległym, w tym również odcinek ul. Szarotki".

- Zgodnie z założeniami w skład audytu wchodzić ma m.in.: analiza danych wynikająca z wizji lokalnej, w ramach której obserwowane będzie otoczenie drogi oraz funkcjonowanie w kontekście zastosowanej geometrii i wprowadzonej organizacji ruchu (znaków pionowych i poziomych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego). Co do zasady analiza obejmować będzie infrastrukturę i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego z pozycji poszczególnych użytkowników drogi, a więc kierowców pojazdów mechanicznych, pieszych i rowerzystów - dodał samorządowiec.

- Należy mieć na względzie, że planowany audyt BRD nie stanowi analizy dedykowanej wyłącznie funkcjonowaniu i spójności ścieżek rowerowych. Niemniej jednak zawierać będzie elementy związane z oceną bezpieczeństwa wybudowanej infrastruktury rowerowej - podsumował wiceprezydent.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.