bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 3 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 1390

Kolejne akty wandalizmu. Będzie nowa kamera monitoringu?

Na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica, od strony ul. Celtyckiej, nadal dochodzi do aktów wandalizmu - alarmuje radny Konrad Łoś. W związku z tym samorządowiec kolejny raz zaapelował do władz Bielska-Białej o zamontowanie w tym miejscu kamery monitoringu miejskiego.

straż miejska, monitoring, kamery, ekrany,
Kolejne akty wandalizmu. Będzie nowa kamera monitoringu? · fot. Straż miejska w Bielsku-Białej


- Interpelacją z dnia 22 maja 2022 roku w sprawie przeglądu ścieżki pieszo—rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica pod kątem stanu jej utrzymania zwróciłem się m.in. z prośbą o trwale umocowanie do podłoża powyrywanych słupków drogowych od strony ulicy Celtyckiej, które leżały porozrzucane w obrębie potoku. Zgłoszone przeze mnie zniszczenia zostały naprawione - zauważył radny Konrad Łoś.

Jak jednak dodał, "niestety sytuacja cyklicznie się powtarza". - Kilka dni temu podczas spaceru stwierdziłem, iż ponownie jeden ze słupków został wyrwany i wrzucony do rzeki w pobliżu uskoku wodnego na wysokości ul. Jacka Soplicy - poinformował samorządowiec.

Dlatego też, "w związku z licznymi prośbami mieszkańców oraz w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa osobistego mieszkańców, a także dbałości o należyte utrzymanie terenu w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica", radny Łoś zwrócił się o ponowne rozważenie objęcia wspomnianego terenu monitoringiem wizyjnym miasta.

- Przypomnę, iz w ramach przebudowy ul. Cieszyńskiej przewidziano budowę miejskiej sieci szerokopasmowej, co daje możliwość relatywnie taniej rozbudowy monitoringu miejskiego obejmującego nie tylko ścisłe centrum, lecz znaczną część Wapienicy, w tym na odcinku od ul. Cieszyńskiej wzdłuż rzeki Wapienica do ul. Leśników i ewentualnie w przyszłości dalej w ramach realizacji kolejnych etapów budowy ścieżki pieszo-rowerowej - zwrócił uwagę członek bielskiej Rady Miejskiej.

- W związku z nagminnymi przypadkami niszczenia na terenach rekreacyjnych drzewek i krzewów, dewastowania obiektów malej architektury oraz spożywaniem alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych konieczne jest podjęcie wnioskowanych działań. Wielokrotnie problem wandalizmu w obrębie terenów rekreacyjnych był przedmiotem moich wystąpień kierowanych do prezydenta miasta, straży miejskiej oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej - podkreślił radny Konrad Łoś.

- Czy usuwanie opisanych na wstępie zniszczeń powodowanych aktami wandalizmu jest odnotowywane przez straż miejską? Czy straż miejska wyciąga z tego typu zdarzeń wnioski? Jeśli tak to jakie? Czy w przedmiocie ujawnianych przypadków niszczenia mienia publicznego istnieje odpowiedni przepływ informacji pomiędzy Wydziałem Gospodarki Miejskiej a strażą miejską? Czy straż miejska jest każdorazowo informowana o tego typu zdarzeniach? Czy o dewastacji słupków drogowych z maja br. straż miejska była informowana? Czy podjęła jakieś czynności? Jakie działania podejmie prezydent miasta, aby zminimalizować liczbę tego typu niepożądanych zdarzeń - dopytuje samorządowiec.

Do sprawy będziemy wracać.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.