bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 24 listopada 2012
  • 28 listopada 2012
  • wyświetleń: 2724

Konferencja na bielskiej uczelni

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna" podaj

Za nami:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej jest organizatorem Konferencji Naukowej pt.: "Współczesne Koncepcje Zarządzania w Szkolnictwie Wyższym". Konferencja zaplanowana na 28-29 listopada, ma charakter międzynarodowy, prowadzona będzie w dwóch językach: polskim oraz angielskim, przez Radę Programową, w której skład wchodzą znamienici profesorowie.

konferencja wseh


Do udziału w konferencji zostały zaproszone wszystkie uczelnie wyższe w Polsce, jak również przedstawiciele władz publicznych i samorządowych województwa śląskiego oraz reprezentanci świata biznesu.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki, obejmującej współczesne koncepcje i strategie zarządzania w szkolnictwie wyższym w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Zamierzeniem organizatorów jest także integracja środowisk akademickich podejmujących badania naukowe oraz działania praktyczne w zakresie doskonalenia procesów zarządzania w szkolnictwie wyższym zarówno z punktu widzenia całości systemu szkolnictwa wyższego, jak i poszczególnych szkół wyższych.

Pomysłodawcy liczą także na utworzenie programu nowej specjalności zarządzanie w szkolnictwie wyższym w ramach studiów drugiego stopnia.

Tematami konferencji będą: nowoczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym sektora publicznego i niepublicznego, skuteczny marketing usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego, nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi a rozwój zawodowy pracowników uczelni wyższych, prawne aspekty szkolnictwa wyższego, atrakcyjność oferty a rankingi uczelni wyższych, współpraca uczelni wyższej z otoczeniem, doskonalenie procesu kształcenia w oparciu o nowoczesne metody i techniki nauczania, losy absolwentów na rynku pracy a czynnik demograficzny, zarządzanie procesami badań naukowych uczelni wyższej, a także finansowanie i fundusze pomocowe w obszarze działalności uczelni wyższych.

new / bielsko.info
źródło: WSEH

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna" podaj