bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 2 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 253

Czym są tablice BHP i kiedy należy je stosować?

Materiał partnera:

Różnego typu oznakowania BHP instaluje się dlatego, że wymagają tego przepisy - fakt, że w niektórych przypadkach są one nawet dość rygorystyczne. Z drugiej strony, niekiedy zapomina się, że tablice BHP poza tym, że są wymagane prawnie, pełnią też istotną funkcję w przygotowaniu komfortowego i bezpiecznego miejsca pracy.


Silesia


Tablice BHP ściśle unormowane prawnieNormy i przepisy w większości skupiają się na znakach BHP dotyczących ochrony ppoż. oraz ewakuacji. Jest to o tyle istotne, że nawet na stronach dystrybutorów, na przykład dla-przemyslu.pl, oferta jest dzielona właśnie według klucza norm spełnianych przez poszczególne elementy oznakowania BHP. W tych zastosowaniach nie ma mowy o kompromisach - poszukiwaniu tańszych rozwiązań, oszczędności na materiałach i tak dalej.

Przedsiębiorcy mają jednak również sporą swobodę w stosowaniu dodatkowego oznakowania BHP czy to wzdłuż ciągów komunikacyjnych, czy bezpośrednio przy stanowiskach pracy. Tablice BHP pojawiają się też na placach manewrowych czy ogrodzeniach terenu firmy. W części z tych przypadków nie ma norm, które by narzucały stosowanie oznakowania w określonym standardzie, co jednak nie znaczy, że można iść po linii najmniejszego oporu.

Lepiej korzystać z trwałych rozwiązań na lataZnaki BHP mają konkretne zadanie - najczęściej są źródłem informacji albo określają wymagania (tak jak tablice BHP przed wejściem na teren budowy, które informują o obowiązujących środkach ochrony osobistej). Zasadniczo w ich przypadkach normy branżowe, jeśli funkcjonują, są dość liberalne, natomiast większość dobrej klasy oznakowania jest dość podobna. To takie same (lub zbliżone graficznie) piktogramy, proste czcionki, kontrastowe kolory z zielonym, niebieskim lub żółtym tłem. Czytelność, a zatem jakość wykonania i wielkość znaków są bardzo istotne, jeśli rzeczywiście mają one spełnić określone zadanie.

Z tego powodu nawet tam, gdzie teoretycznie można oszczędzić na oznakowaniu, raczej się tego nie robi. Różnice w kosztach byłyby i tak minimalne, natomiast poprawne, kompletne i czytelne znaki BHP nie tylko stanowią istotny element w trosce o bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale też będą ważnym dowodem na to, że firma należycie się zabezpieczyła, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku.

Wymagania są niewielkie i oczywisteJeśli chodzi o wymagania w stosunku do znaków regulowanych normami, to zostały one sformalizowane, natomiast w pozostałych przypadkach nawet bez listy wymagań, jest dość oczywiste, jakie powinny być dobre znaki BHP: czytelne, trwałe, jednoznaczne, zrozumiałe. To, że powinny być relatywnie tanie, to już wymóg dodatkowy, ale też rozumie się samo przez się: oznakowanie nigdy nie jest jedynym elementem zabezpieczenia miejsca pracy, więc nie powinno przesadnie podnosić kosztów. Warto jednak zawsze szukać takich znaków i tablic BHP, które będą przede wszystkim dobre jakościowo.