Reklama

Wiadomości

  • 1 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 1921

Nie będzie przedłużenia konsultacji ws. reklam

Władze Bielska-Białej przymierzają się do uporządkowania przestrzeni miejskiej m.in. w zakresie reklamowego chaosu. Tak się jednak stało, że konsultacje w tej sprawie wypadły na okresy wakacyjne, a co za tym idzie, być może nie wszyscy zainteresowani bielszczanie mogli wziąć w nich udział. Mimo interwencji w tej sprawie, czas na składanie uwag nie zostanie przedłużony.

stojałowskiego
Nie będzie przedłużenia konsultacji ws. reklam - zdj. ilustracyjne · fot. bielsko.info


Bielski radny Janusz Buzek złożył w Ratuszu interpelację dotyczącą konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Projekt tej uchwały został zamieszczony m.in. na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta. Termin składania uwag został wyznaczony do 29 lipca.

Radny Buzek poprosił o wydłużenie terminu konsultacji do 30 września oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat wspomnianego projektu uchwały, której „postanowienia mają istotne znaczenie dla mieszkańców, a także na temat trybu konsultacji”.

- Pragnę podkreślić, że projekt jest prawem miejscowym i wpływa na możliwość wykorzystania nieruchomości. Ma ogromne znaczenie dla estetyki naszego miasta oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szereg podmiotów. Powinien zostać rzetelnie przekonsultowany przez jak największe grono interesariuszy, do których należy skutecznie dotrzeć z informacją o konsultacjach. Konsultacje powinny odbywać się także poza miesiącami wakacyjnymi - wyjaśnił przedstawiciel bielszczan.

Tymczasem, jak się dowiadujemy w Ratuszu, „spełniony został wymóg ustawowy wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczący okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały”.

- Nie ma również podstaw prawnych przeprowadzenia dodatkowej „kampanii informacyjnej" na temat tejże uchwały. Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały ukazały się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta, a także w Magazynie Samorządowym W Bielsku-Białej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. O terminie wyłożeniu do publicznego wglądu zawiadomieni zostali przewodniczący wszystkich Rad Osiedli oraz Radni Rady Miejskiej - poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Jak przypomniał, 15 lipca 2022 zakończył się etap wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu i do 29 lipca trwał okres zbierania uwag.

- W tym czasie pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Biura Rozwoju Miasta udzielali zainteresowanym wszelkich informacji na temat rozwiązań proponowanych w projekcie uchwały. Wyrażam przekonanie, że skutecznie umożliwiono wszystkim zainteresowanym interesariuszom udział w prowadzonych obecnie konsultacjach społecznych projektu, o czym świadczą składane uwagi - podkreślił wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.