bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 11 lipca 2022
  • wyświetleń: 2291

Deweloperka pod Szyndzielnią? Potrzebne są zmiany ustawowe

W okolicach przedgórza Szyndzielni i Dębowca - wedle m.in. informacji mieszkańców - mają powstać deweloperskie osiedla. Chcą temu zapobiec radni z klubu Niezależni.BB, którzy zaapelowali do prezydenta o zmianę zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem władze miasta mówią o zmianie przepisów centralnych.

PocztowkazBielska,Bielsko,BielskoBiała,Góry,Beskidy,BeskidŚląski,Szyndzielnia,Jesień,Paździer
Deweloperka pod Szyndzielnią? Potrzebne są zmiany ustawowe - zdj. ilustracyjne · fot. @picsstudiobb


Przypomnijmy, bielscy radni klubu Niezależni.BB Małgorzata Zarębska, Jerzy Bauer, Janusz Okrzesik, Tomasz Wawak interweniowali u prezydenta miasta ws. zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przedgórza Szyndzielni i Dębowca w okolicy ulicy Karbowej i Alei Armii Krajowej. Jak podkreślili, w ostatnim okresie pojawiają się „informacje dotyczące planów deweloperskich” w tej części Bielska-Białej.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński zapewnił, że „ochrona i kształtowanie krajobrazu Bielska-Białej, w szczególności jako miasta na tle gór, jest od lat przedmiotem troski miejskich planistów”.

- Szczególną wartością są niewątpliwie tereny podstokowe, stanowiące przedpola widokowe zarówno Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, o których mowa w interpelacji, jak również Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, w południowo-wschodniej części miasta. W celu zachowania tych wartości podejmowano na przestrzeni ostatnich lat szereg działań planistycznych, prowadzących do objęcia zdecydowanej większości obszarów podstokowych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W pierwszym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta z 1999 roku u podnóża gór wyznaczono strefę ograniczonego zainwestowania predestynowaną dla funkcji turystyczno-rekreacyjnej. W kolejnych latach (i kolejnych edycjach studium), w wyniku dużej presji właścicieli działek położonych w tej strefie i poparcia radnych, znaczne obszary strefy zostały przekształcone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, głównie ekstensywnej - przypomniał wiceprezydent.

Przyznał jednak, że „działania miasta, mimo determinacji urbanistów, były bardzo utrudnione z uwagi na niespójność przepisów ustawy planistycznej".

- Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym są stale monitorowane w ramach oceny aktualności studium i planów miejscowych, a działania dotyczące zmian planów i sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są podejmowane na bieżąco, odpowiednio do potrzeb i możliwości miasta. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, jako obowiązkowe elementy ustaleń każdego planu miejscowego, są kształtowane z uwzględnieniem kontekstu architektoniczno-urbanistycznego oraz ważenia interesu publicznego i interesów prywatnych, artykułowanych w szczególności w ramach konsultacji społecznych - podkreślił Kamiński.

Wiceprezydent dodał, iż „na terenach wskazanych w interpelacji jest stosunkowo niewiele obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przy czym możliwości ich sporządzenia są ograniczone ze względu na wskazane mankamenty ustawy planistycznej i wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

- Należy jednak wskazać, że w myśl ustawy ewentualna nowa zabudowa tych terenach powinna być kształtowana w nawiązaniu do istniejącej w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Na koniec wyrażam nadzieję, że zapowiadane obecnie przez rząd zmiany ustawowe w zakresie systemu planowania przestrzennego zostaną wkrótce wprowadzone i wpłyną korzystnie na ochronę krajobrazu. Niestety jego degradacja, będąca skutkiem wieloletnich zaniedbań na poziomie ustawowym, w wielu miejscach w Polsce może okazać się bezpowrotna - skwitował wiceprezydent Kamiński.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.