bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 5 lipca 2022
  • 11 lipca 2022
  • wyświetleń: 1680

Zmiany w wypłacie środków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przedstawił informacje o zmianach, jakie zaszły w wypłacie tak zwanych czterdziestu złotych na zakwaterowanie i wyżywienie osób przybyłych po 24 lutego br. z Ukrainy do Polski. Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z 30 czerwca br. wprowadziła ich kilka.

Wśród nich są:
- możliwość złożenia wniosku o wypłatę pieniędzy przez 14 dni od 1 lipca br., podmiotom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL przed 30 kwietnia br.;
- zasadę składania wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy za czas do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy (tj. do 30 czerwca br.) do 31 lipca br.;
- zasadę składania wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 tzw. specustawy pomocowej termin uprawniający do wnioskowania o świadczenie 40 złotych, liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, nie dłużej niż za 120 dni. Obowiązuje wpisanie nr PESEL na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania oraz daty przekroczenia granicy.

Znowelizowane 24 czerwca br. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat określa przypadki, kiedy gmina może przedłużyć wypłatę świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.

Znowelizowane rozporządzenie wymienia następujących obywateli Ukrainy, którzy:
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
- posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób; - ukończyli 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);
- są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12. miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci; - samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko; - są małoletnimi wymienionymi w art. 25a ust. 1 ustawy z 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; świadczenie przysługuje za małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

ar / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała, MOPS w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Solidarni z Ukrainą

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj