bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 27 maja 2022
  • wyświetleń: 457

Szczególna rocznica. Świętujemy odrodzenie się samorządu lokalnego

27 maja to dzień, w którym obchodzimy rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do organów gmin. Innymi słowy: świętujemy odrodzenie się samorządu lokalnego. To święto nie tylko samorządowców, ale całych społeczności lokalnych, które 32 lata temu uzyskały na powrót prawo do samodzielnego decydowania o swoich małych ojczyznach.

Szczególna rocznica. Świętujemy odrodzenie się samorządu lokalnego
Szczególna rocznica. Świętujemy odrodzenie się samorządu lokalnego · fot. UM Bielsko-Biała


Warto przypomnieć, że w roku 1989 rozpoczęła się nowa era zarządzania krajem. Transformacja ustrojowa spowodowała również zmiany w samorządzie. Gminy przestały być jedynie najniższym szczeblem administracji państwowej, a stały się samodzielnymi podmiotami, które z roku na rok zaczęły przejmować coraz to nowe obowiązki. Wiązało się to z odejściem od centralnego zarządzania na rzecz wsłuchiwania się w problemy ludzi na poziomie lokalnym - tak, aby do załatania przysłowiowej dziury w drodze nie potrzeba już było dyrektywy płynącej z samej Warszawy.

Celem nowej koncepcji samorządu jest organizacja życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego na danym terenie zgodnie z wolą zamieszkujących go ludzi, co oznacza, że poszczególne gminy i regiony mogą samodzielnie wyznaczać sobie własne priorytety.

Wraz z reformą administracyjną kraju w 1999 roku pojawiły się przed samorządem nowe zadania i nowe możliwości. Zmniejszono wówczas liczbę województw i utworzono powiaty. Nadal jednak najważniejszą jednostką samorządową pozostała gmina. Miała ona nie tylko dbać o zadania z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami, drogownictwa czy gospodarki wodno-ściekowej, ale przejąć także obowiązki organu prowadzącego dla placówek służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej i kultury. Coraz więcej decyzji dotyczących żywotnych spraw obywatela można było podejmować na miejscu.

Ostatnie, jak do tej pory, zmiany w organizacji pracy samorządu dokonano w 2002 roku. Od tego momentu ograniczono liczbę radnych i wprowadzono wybory bezpośrednie na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dzięki tym zmianom układ sprawowania władzy stał się bardziej przejrzystszy. Kolegialny zarząd miasta zastąpiony został samodzielnym liderem w osobie prezydenta. Pierwszym tak wybranym włodarzem w przypadku Bielska-Białej był Jacek Krywult, który rządził miastem do 2018 roku.

Obecnie trwa VIII kadencja bielskiego samorządu, w której prezydentem jest Jarosław Klimaszewski, a pracami Rady Miejskiej kieruje przewodnicząca Dorota Piegzik-Izydorczyk.

Samorząd się zmienia, tak jak zmieniają się potrzeby ludzi, a decyzje podejmowane przez władze samorządowe są wypadkową oczekiwań i dążeń mieszkańców. Dlatego w Dniu Samorządu Terytorialnego wypada nam wszystkim życzyć sobie, abyśmy się wzajemnie słuchali i wspólnie działali dla dobra naszej małej ojczyzny.

Trochę statystyki:
  • pierwszym prezydentem odrodzonego samorządu Bielska-Białej był Krzysztof Jonkisz,
  • pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej - Henryk Juszczyk,
  • w pierwszej kadencji RM wybrano 45 radnych, którzy pracowali w 16 komisjach,
  • w obecnej VIII kadencji wybrano 25 radnych, którzy pracują w 8 komisjach

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.