bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 25 maja 2022
  • wyświetleń: 261

Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu

Materiał partnera:

Psychoedukacja jedna z najczęściej stosowanych form pomocy psychologicznej. Korzystać z niej mogą zarówno dzieci, jak i dorośli, a także całe rodziny dotkniętych chorobą. Jest terapią wykorzystywaną m.in. w walce z depresją, chorobą dwubiegunową, a także z uzależnieniami. Jaką rolę pełni w terapii osób uzależnionych od alkoholu?

Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu


Czym jest uzależnienie?Uzależnienie uznaje się jako chorobę mózgu polegającą na kompulsywnym używaniu jakiejś substancji pomimo negatywnych konsekwencji. Wiemy jednak, że możemy uzależnić się od praktycznie wszystkiego, nie tylko substancji, ale także hazardu, zakupów, pornografii czy stanu wywołanego zastrzykiem adrenaliny. Rozróżniamy dwa główne rodzaje uzależnień: chemiczny i behawioralny. W obu rodzajach chodzi o krótkotrwałe i powierzchowne poczucie przyjemności, podczas którego następuje wyrzut dopaminy (tzw. hormonu szczęścia) w mózgu.

Terapia uzależnienia od alkoholuKompleksowe leczenie uzależnienia od alkoholu wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Podstawową metodą jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Wspomagać proces trzeźwienia mogą również środki farmakologiczne. Z praktyki klinicznej wynika jednak, że oddziaływania terapeutyczne jako jedyne w rzeczywistości dotykają podstawowego problemu i mogą pomóc wpłynąć na zmianę. Farmakoterapia natomiast jest czymś czym można, w razie konieczności, wspierać się dodatkowo. Terapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia.

Psychoedukacja a leczenie alkoholizmuPsychoedukacja to metoda polegająca na przekazaniu niezbędnej wiedzy na temat choroby, przyczyn jej powstawania, metod leczenia oraz psychoprofilaktyki zapobiegającej nawrotowi. Psychoedukacja to postawa klinicysty nastawiona na wzmocnienie pacjenta i uczynienie go współodpowiedzialnym za własne leczenie. Psychoedukacja jest elementem niemal każdej terapii uzależnień. Za pomocą nowopoznanych narzędzi osoba odzyskuje sprawczość nad swoim życiem, możliwość działania, a także częściową odpowiedzialność za proces leczenia. Wiedza o mechanizmach, które nią kierują oraz o emocjach jest niezbędna, aby móc zastanowić się nad przyczynami uzależnienia i zrozumieć samego siebie.