bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 25 maja 2022
  • wyświetleń: 1084

Mieszkają na Jaskrowej. Nie czują się tam bezpiecznie

Mieszkańcy ulicy Jaskrowej od lat proszą o doświetlenie tej ulicy. Po zmroku nie czują się tam bezpiecznie. Niestety, szybko jaśniej w tym rejonie miasta się nie zrobi.

lampa latarnia
Mieszkają na Jaskrowej. Nie czują się tam bezpiecznie


W sprawie doświetlenia ulicy Jaskrowej w Bielsku-Białej, w związku prośbami mieszkańców w bielskim Ratuszu interweniował radny Konrad Łoś. Poprosił o przedstawienie aktualnego zaawansowania prac w przedmiotowej sprawie.

- W skierowanym do mnie piśmie z lutego 2020 zostałem poinformowany, ze budowa oświetlenia przy ul. Jaskrowej z nieznanych mi bliżej do dzisiaj powodów została przełożona na rok 2021. Następnie nie dotrzymując powziętych ustaleń pismem z października 2021 otrzymałem informację tabelaryczną z której wynika, że ulica Jaskrowa znajduje się w wykazie zadań do realizacji w roku 2022. Dlatego też proszę o przedstawienie aktualnego zaawansowania prac związanych z doświetleniem ulicy Jaskrowej, która należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych z powodu ogarniających ją ciemności w tej części Wapienicy. W związku z cyklicznie kierowanymi do mnie pytaniami mieszkańców proszę o poinformowanie jakie czynności zostały przedsięwzięte w celu budowy oświetlenia na ulicy oraz jaki jest przewidywany termin podjęcia oraz zakończenia prac w terenie? - dopytywał przedstawiciel mieszkańców miasta.

Zaapelował jednocześnie "o potraktowanie sprawy jako priorytetowej, gdyż dalsze odsuwanie w czasie wnioskowanych działań nie służy mieszkańcom, ponieważ wpływa negatywnie na poziom ich bezpieczeństwa".

W odpowiedzi Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej poinformował, że na chwilę obecną opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego miało zostać zrealizowane oświetlenie ulicy Jaskrowej.

- Zadanie to zostało wstępnie wpisane do planu inwestycji na rok 2022. Jednak z uwagi na znacznie ograniczone środki finansowe gminy odstąpiono w tym roku od realizacji inwestycji związanych z budową oświetlenia ulicznego - stwierdził wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.