Reklama

Wiadomości

  • 13 maja 2022
  • 16 maja 2022
  • wyświetleń: 32438

Nielegalna rozbiórka zabytkowej kamienicy przy Cyniarskiej?

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach alarmował w piątek, 13 maja o trwającej - według urzędu - nielegalnej rozbiórce kamienicy przy ul. Cyniarskiej 13. Obiekt niedawno został wpisany do rejestru zabytków. Konserwator informował, że rozbiórka jest kontynuowana pomimo próby wstrzymania jej przez służby konserwatorskie. W sobotę prace znacznie poszły do przodu.

Ostatnie chwile kamienicy przy ul. Cyniarskiej - 14.05.2022 · fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach


W komunikacie czytamy, że na miejscu roboty rozbiórkowe próbowali wstrzymać pracownicy WUOZ Delegatury w Bielsku-Białej, ale jak donosił Urząd Ochrony Zabytków, mimo to rozbiórka była kontynuowana.

Sobota, godz. 16.00, rozbiórka zabytkowej kamienicy przy Cyniarskiej - 14.05.2022
Sobota, godz. 16.00, rozbiórka zabytkowej kamienicy przy Cyniarskiej - 14.05.2022 · fot. Marcin


Loading...


Post WUOZ w tej sprawie skomentowali przedstawiciele Urzędu Miasta Bielska-Białej:

- Pozwolimy sobie na odniesienie się do postu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Po pierwsze rozbiórka kamienicy przy ul. Cyniarskiej 13 ma prawomocną decyzję wynikającą ze ZRID czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (modernizacja ulicy Cyniarskiej). Drugim ważnym, a właściwie ważniejszym powodem rozpoczęcia rozbiórki tej kamienicy jest nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze względów bezpieczeństwa- czytamy w mediach społecznościowych.

Rozbiórka zabytkowej kamienicy przy Cyniarskiej - 14.05.2022 · fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach


Urząd Ochrony Zabytków odpowiedział:

- Kamienica została wpisana do rejestru zabytków (procedura dotyczącą odwołania nie została zakończona) a dodatkowo jest elementem układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków a ŚWKZ nie wydał żadnego pozwolenia na rozbiórkę, więc roboty prowadzone są w świetle Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nielegalnie.

Loading...


Sprawą zainteresował się poseł Przemysław Koperski.

- Zaniepokojeni mieszkańcy ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej zadzwonili do mnie w sprawie burzonej właśnie w centrum miasta kamienicy. Podjąłem interwencję. Na miejscu zastałem wiceprezydenta miasta (to miejski budynek) i przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który stoi na stanowisku, że obiekt podlega pełnej ochronie prawnej. Innego zdania był zastępca prezydenta miasta. Rozbiórka w trybie natychmiastowym została wstrzymana. Sprawa jest rozwojowa - w poniedziałek spodziewam się otrzymać wyjaśnienia w sprawie - napisał w mediach społecznościowych.

Loading...


Jak przybliża Urząd Ochrony Zabytków, kamienica przy ul. Cyniarskiej 13 w Bielsku-Białej została wpisana 17 grudnia 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/923/2021. Kamienica jest jedyną historyczną pozostałością zachodniej pierzei ulicy Cyniarskiej, prowadzącej od dawnego rynku miasta Białej (obecnie pl. Wojska Polskiego) w kierunku północnym. Ulica Cyniarska została wytyczona w ramach przeprowadzonej w końcu XVIII w. „józefińskiej” regulacji lokacyjnego centrum miasta Białej, jako osiowy akcent północnej pierzei rynku (ob. pl. Wojska Polskiego). W obu pierzejach ulicy wytyczono regularne działki siedliskowe o szerokości po osiem sążni wiedeńskich. Zabudowa ulicy została zdewastowana przez wyburzenia z lat 1978-1981, związane z budową domu handlowego „Klimczok”; unicestwiono zachodnią pierzeję ulicy Cyniarskiej, pozostawiając z niej jedynie kamienicę nr 13.

Rozbiórka zabytkowej kamienicy przy Cyniarskiej - 13.05.2022 · fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach


W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie odwołania Gminy Bielsko-Biała z 10.01.2022 r. od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 17.12.2021 r., wpisującej do rejestru zabytków pod numerem A/923/2021, kamienicę przy ul. Cyniarskiej 13 w Bielsku-Biatej, modernistycznej z lat 20. XX w., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło powołać Narodowy Instytut Dziedzictwa jako biegłego w postępowaniu administracyjnym w sprawie odwołania w celu wydania opinii.

ar / bielsko.info

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.