REKLAMA WYBORCZA

Wiadomości

  • 26 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 2324

[FOTO] Za nami pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta

25 kwietnia odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej, podczas której młodzi radni złożyli ślubowanie i wybrali swoje władze.

Za nami pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta - 25.04.2022 · fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UM BB


Pierwszą sesję zgodnie z prawem zwołała i prowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Białej Dorota Piegzik-Izydorczyk. To ona wspólnie z prezydentem miasta Jarosławem Klimaszewski wręczyła młodym radnym zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta.

- Ślubuję uroczyście pracować dla dobra i pomyślności młodzieży kształcącej się w Bielsku-Białej, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży - godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Młodzieżowej Rady - tej treści ślubowanie złożyła młodzież wybrana do Młodzieżowej Rady Miasta.

- Spośród 40 szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych 28 zgłosiło swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady na kadencję 2022-2023, zaś rada będzie liczyła 52 członków. Członkowie rozpoczynającej się swoja kadencję MRM będą pracować na podstawie zmienionego statutu, który wprowadził m.in. dwuletnią kadencję rady. Ponadto liczba przedstawicieli z danej szkoły uwarunkowana jest od liczby uczniów danej szkoły, ale tylko tych będących mieszkańcami miasta Bielska-Białej - poinformowała przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Białej Dorota Piegzik-Izydorczyk.
Przewodnicząca RM pogratulowała młodym radnym wyboru i zaprosiła ich do współpracy z bielskim samorządem, podkreślając, że jej drzwi stoją dla nich otworem.

Prezydent Jarosław Klimaszewski powiedział do młodych ludzi, że demokracja idzie w parze z wolnością oraz prosił ich, żeby zawsze szanowali poglądy innych ludzi i byli zdolni do wypracowania kompromisu.

O randze Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej najlepiej świadczy fakt, że w jej pierwszej sesji uczestniczyli również - sekretarz miasta Igor Kliś, dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta Brejdak wraz ze swoim zastępcą Januszem Kapsem, naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Ewa Szymanek-Płaska, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Przemysław Smyczek oraz pełnomocnik prezydenta miasta ds. ludzi młodych Paulina Żmijowska.

Zanim wybrano władze nowej MRM nastąpiło przedstawienie przez prezydium poprzedniej rady raportu zamknięcia z kadencji 2020-2021 Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej, czego dokonało Tymoteusz Dadok, wiceprzewodniczący MRM.

Młodzieżowa Rada Miasta kadencji 2020-2021 działała w okresie pandemii Covid 19, co w znacznym stopniu opóźniło zwołanie I sesji, a tym samym przyczyniło się to do ograniczonej czasowo pracy delegatów. Dlatego w okresie sprawozdawczym odbyły się tylko dwie sesje Młodzieżowej Rady Miasta, na których podjęto sześć uchwał. Sesje odbyły się 6 września 2021 r. i 11 października 2021 r. Ze względu na brak wymaganego kworum nie odbyła się sesja zwołana 22 czerwca 2021 r.

Cztery podjęte przez MRM uchwały dotyczyły wyboru członków prezydium rady - przewodniczącym został Arkadiusz Rojczyk, wiceprzewodniczącymi - Wiktoria Trojanowska i Tymoteusz Dadok, a sekretarzem Zbigniew Flis-Flisiński. Powołano równie doraźną komisję Młodzieżowej Rady Miasta ds. przygotowania propozycji zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. MRM wyraziła też opinię na temat projektu statutu.

Przedstawiciele prezydium Młodzieżowej Rady Miasta aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz w sesji RM 21 października 2021 r., na której podjęto uchwałę zmieniającą Uchwalę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielska- Białej i nadania jej statutu.

MRM dysponowała także swoim budżetem - z budżetu miasta - dla realizacji celów statutowych. Coroczny budżet Młodzieżowej Rady Miasta wynosi 5.000 złotych. Ze względu na ograniczony czas funkcjonowania poprzedniej kadencji rady wydatkowano tylko 140 zł. Środki te zostały przeznaczone za wykonanie pieczątek dla członków prezydium rady.

Najważniejszą uchwałą pierwszej sesji nowej Młodzieżowej Rady Miasta było powołanie prezydium w składzie: Tymoteusz Dadok - przewodniczący MRM (III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego), Julia Cholewa - wiceprzewodnicząca (IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej), Jakub Kamiński - wiceprzewodniczący (Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport) oraz Kamila Tomaszczyk - sekretarz (IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej).

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.