Reklama

Wiadomości

  • 6 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 976

Jaki będzie los Beskidzkiej Izby Rzemiosła? Kolejna interwencja posła

Do Ministerstwa Rozwoju i Technologii trafiła kolejna poselska interwencja w sprawie przyszłości Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Parlamentarzyści obawiają się, że plany dotyczące zmian w systemie nauki zawodowej mogą spowodować likwidację tej instytucji.

Jaki będzie los Beskidzkiej Izby Rzemiosła? Kolejna interwencja posła
Jaki będzie los Beskidzkiej Izby Rzemiosła? Kolejna interwencja posła · fot. Pixabay


Jak informowaliśmy w lutym, szykują się zmiany w systemie nauki zawodowej, w tym rzemieślniczej. Wzbudziło to obawy co do istnienia Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Posłowie z regionu podjęli w tej sprawie interwencje.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Jak jednak zauważył poseł Mirosław Suchoń, w swoim stanowisku Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie udzieliło kluczowej odpowiedzi czy popiera koncepcję likwidacji Beskidzkiej Izby Rzemiosła oraz jej centralizacji w Katowicach.

- Również zakomunikowane przez ministerstwo konsultacje i analizy całego środowiska
rzemieślniczego, nie zawierają konkretnych rozwiązań i propozycji ich prowadzenia
- stwierdził parlamentarzysta.

Dlatego "z uwagi na ważność podmiotu Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej dla południowego subregionu województwa śląskiego i regionu Małopolski" poseł skierował do ministra szereg putań, m.in. czy ministerstwo popiera pomysł faktycznej likwidacji Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej oraz czy W jaki sposób środowisko rzemieślnicze będzie brało udział w konsultacjach i pracach legislacyjnych?

Jak poinformował resort, "prace nad projektem ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym zawodowym w rzemiośle prowadzone są w Ministerstwie Rozwoju i Technologii".

- Z uwagi na ustrojowy i porządkujący charakter proponowanych rozwiązań celem projektu nowej ustawy jest m.in. zachowanie obecnej struktury samorządu gospodarczego rzemiosła oraz ochrona historycznie zakorzenionych w strukturze samorządowej organizacji rzemieślniczych. Nie jest zatem celem projektu likwidacja Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ani też jej centralizacja lub odebranie statusu prawnego jako samodzielnego podmiotu - zapewnił Mariusz Golecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W opinii tego ministerstwa "w świetle realizowanych zadań tak gospodarczych jak oświatowych, obecna struktura samorządowa rzemiosła powinna być zachowana, wzmacniana i nadal rozwijana, uwzględniając także i przede wszystkim potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego”. Jednocześnie informuje, że „projekt nowej ustawy znajduje się w fazie konsultacji roboczych ze Związkiem Rzemiosła Polskiego w celu ewentualnego wypracowania wspólnych rozwiązań, które następnie będą konsultowane i uzgadniane z pozostałym środowiskiem rzemieślniczym nie zrzeszonym w ZRP, po czym projekt zostanie skierowany do wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu".

Jak dodał Golecki, kolejnym krokiem będzie przekazanie go do formalnych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych ze środowiskiem rzemieślniczym.

- Oznacza to, że całe środowisko rzemieślnicze będzie - niezależnie od obecnego trybu uzgodnień roboczych - formalnie brało udział w konsultacjach publicznych i pracach legislacyjnych - zapewnił przedstawiciel resortu.

raz / bielsko.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.