bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 28 marca 2022
  • wyświetleń: 847

Studenci-uchodźcy z Ukrainy będą mogli studiować na ATH

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 12 marca, polskie uczelnie wyższe zobowiązane są umożliwić odbywanie studiów uchodźcom z Ukrainy. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przygotowała pakiet informacji i rozwiązań formalnych dla ukraińskich studentów, którzy byli zmuszeni przerwać studia w swojej ojczyźnie, a chcieliby studiować w Bielsku-Białej.

ATH, Akademia Techniczno Humanistyczna, uczelnia
Studenci-uchodźcy z Ukrainy będą mogli studiować na ATH · fot. ATH Bielsko-Biała


Informacja dla polskich i ukraińskich studentów, którzy byli zmuszeni przerwać studia w Ukrainie
Studenci, którzy musieli przerwać naukę i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:
  • osoby znające język polski, które zgłoszą się w ATH, będą mogły kontynuować naukę jeszcze w semestrze letnim roku akad. 2021/22;
  • osoby nie znające języka polskiego, które podejmą studia w naszej uczelni od semestru zimowego 2022/23, przed ich rozpoczęciem zostaną skierowane na intensywny kurs językowy, umożliwiający uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.


Aby podjąć studia, wyślij na adres: admissions@ath.bielsko.pl prośbę o przesłanie ankiety. Jej wypełnienie przez Ciebie umożliwi podjęcie dalszych działań przez uczelnię.
Wypełnienie ankiety przez kandydata nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczelnię zgody na przeniesienie - każde zgłoszenie rozpatrywane będzie indywidualnie.

Należy przygotować również następujące dokumenty:
  • paszport,
  • informację o dacie przekroczenia granicy Polski,
  • potwierdzenie statusu studenta uczelni działającej na terenie Ukrainy.


Studenci posiadający na dzień 24 lutego 2022 r. status studenta uczelni działającej na terenie Ukrainy, którzy nie dysponują dokumentami poświadczającymi uzyskane wykształcenie oraz zaliczone okresy studiów, będą mogli ubiegać się o przeniesienie na studia w ATH od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023 na zasadach określonych w regulaminie studiów, pod warunkiem przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Studenci-uchodźcy z Ukrainy będą mogli studiować na ATH
Studenci-uchodźcy z Ukrainy będą mogli studiować na ATH · fot. ATH Bielsko-Biała


Інформація для польських та українських студентів, яким довелося припинити навчання в Україні
Студенти, які  були змушені припинити навчання та прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, зможуть продовжувати навчання в державному Університеті в Бєльсько-Бялій (Академія Технічно-Гуманістична):
• Особи, які володіють польською мовою  і нададуть  документи, мають можливість доєднатися до навчання в поточному навчальному 2021/22  року.
• Особи, які не володіють польською мовою, перед початком навчання в нашому університеті в наступному 2022/2023 навчальному року, будуть направлені на інтенсивний  мовний курс.

Всіх зацікавлених просимо повідомити за адресою: admissions@ath.bielsko.pl   
У відповідь вам буде надіслана анкета для заповнення. Подання кандидатом анкети не прирівнюється до згоди на навчання, але дозволить індивідуально розглянути кожну ситуацію.

 Необхідно також приготувати наступні документи:
• паспорт,
• інформація про дату перетину польського кордону,
• підтвердження статусу студента вищого навчального закладу Украини.

Студенти України станом на 24 лютого 2022, які не мають документів, що підтверджують їх освіту , терміни навчання і заліки, теє мають можливість подати заяву на переведення до Університету в Бельсько-Бялій (Академія Технічно-Гуманістична) з наступного навчального  2022/2023 року на умовах, визначених положенням про навчання і  перевірки отриманих раніше знань.

mp / bielsko.info
źródło: ATH Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Solidarni z Ukrainą

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj