bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 15 marca 2022
  • wyświetleń: 1843

Miasto przygotowało ofertę edukacyjną dla uczniów z Ukrainy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj

Informację na temat oferty edukacyjnej miasta Bielska-Białej dla dzieci i młodzieży przybywających z Ukrainy przygotował Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

szkoła
Miasto przygotowało ofertę edukacyjną dla uczniów z Ukrainy · fot. UM Bielsko-Biała


W zależności od woli rodziców dzieci, ich prawnych opiekunów czy uczniów pełnoletnich, uczniowie przybywający z Ukrainy mogą skorzystać z kilku form edukacji i wsparcia:

1. Możliwość pierwsza to rozpoczęcie nauki w odpowiedniej klasie, funkcjonującej w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Uczniowi przysługują wówczas dodatkowe godziny nauki języka polskiego oraz zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów w wymiarze do 5 godzin tygodniowo. Proponuje się, aby uczniowie korzystali z oferty szkół zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania.
Więcej: cuw.bielsko-biala.pl/szkoly-podstawowe, cuw.bielsko-biala.pl/szkoly-ponadpodstawowe-i-zespoly-szkol

2. Dzieci w wieku przedszkolnym przyjmowane będą do grup funkcjonujących w przedszkolach cuw.bielsko-biala.pl/przedszkola. Podobnie uczniowie klas 1-3 przyjmowani będą do funkcjonujących oddziałów w szkołach podstawowych.

3. Uczniowie mają też możliwość skorzystania z nauki w oddziale przygotowawczym (powitalnym). Oddziały takie utworzone będą w wybranych szkołach:
oddziały klas IV-VI szkoły podstawowej:
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Józefa Piłsudskiego 47, tel. 33 812 26 12;
Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Łagodna 26, tel.33 816 49 79;
Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, ul. Filarowa 52, tel.33 812 24 10

oddziały klas VII-VIII szkoły podstawowej:
Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna, ul. Kazimierza Brodzińskiego 3, tel. 33 812 49 35;
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Józefa Piłsudskiego 47, tel. 33 812 26 12;
Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Łagodna 26, tel.33 816 49 79;
Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, ul. Filarowa 52, tel.33 812 24 10.

oddziały klas szkół ponadpodstawowych:
Bielska Szkoła Przemysłowa, ul. Teodora Sixta 20, tel. 33 822 82 16;
Zespól Szkół im. Juliana Tuwima, ul. Filarowa 52, tel. 33 818 36 39.

4. Uczniowie z niepełnosprawnościami, w miarę wystąpienia wolnych miejsc, włączeni będą do istniejących zespołów klasowych w szkołach specjalnych:
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Filarowa 52, tel. 33 821 98 38;
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17, ul. Bratków 6, nr tel. 33 812 46 09;
w Szkole Podstawowej nr 39 dla dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją, ul. Kamienicka 11a, 33 812 53 08;
w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Wapienicka 46, tel. 33 818 33 56.

Dzieci przybyłe z Ukrainy mają także możliwość uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych oraz rozwijających zainteresowania, zorganizowanych przez placówki pozaszkolne: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.
Wsparcie w tym zakresie oferuje również Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna.

Nauczyciele lub inne osoby mówiące w języku ukraińskim/polskim/rosyjskim, którzy chcą podjąć pracę w oddziałach przygotowawczych, mogą zgłaszać się do Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Piastowska 21, pod adresem mailowym bbodn@cuw.bielsko-biala.pl

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod nr tel. 33 491 449 oraz 515 228 423.

ab / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Solidarni z Ukrainą

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj