Reklama

Wiadomości

 • 6 lutego 2022
 • wyświetleń: 1001

Są pieniądze na przełamywanie barier. Można składać wnioski

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wózek inwalidzki, niepełnosprawni
Są pieniądze na przełamywanie barier. Można składać wnioski · fot. Pixabay


W 2022 roku realizowane są następujące obszary:
 • obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.


Adresatami pomocy mogą być:
 • w ramach obszaru B - gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • w ramach obszaru C - gminy, powiaty lub organizacje pozarządowe;
 • w ramach obszaru D:
 • - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
 • - jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • - gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • w ramach obszaru F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.


Szczegóły i informacje dotyczące wysokości dofinansowania znajdują się tutaj. Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do składania wniosków. Wniosek można pobrać tutaj.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej - do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej przy pl. Ratuszowym 6 w terminie do 9 lutego 2022 r., decyduje data wpływu do UM. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z procedurami realizacji programu i załącznikami, które dostępne są na stronie internetowej PFRON.

Więcej informacji w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod nr tel. 33 49 71 492.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.