bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 grudnia 2021
  • wyświetleń: 718

Co dalej z budową chodnika przy ul. Katowickiej?

O budowę chodnika na fragmencie ulicy Katowickiej - od ulicy Opłotek do granicy miasta z Czechowicami-Dziedzicami - zwróciła się radna Urszula Szabla z klubu "Wspólnie dla Bielska-Białej". W odpowiedzi Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej odpowiada, że sprawę wykonania inwestycji skomplikowały odwołania w postępowaniu przetargowym z 2020 roku oraz sytuacja epidemiczna.

Co dalej z budową chodnika przy ul. Katowickiej?
Co dalej z budową chodnika przy ul. Katowickiej? · fot. Google Street View


- Ulica Katowicka, to jeden z najbardziej ruchliwych szlaków komunikacyjnych w naszym mieście. Jest wykorzystywana do obsługi terenów przemysłowych zlokalizowanych w tym rejonie oraz połączenia z sąsiednim miastem. Służy również mieszkańcom w ruchu lokalnym oraz stanowi drogę dzieci do szkoły.
Niestety, na znacznej swojej części nie posiada wcale chodnika, a na innym fragmencie, jest on w bardzo złym stanie technicznym
- zauważyła radna Urszula Szabla, która zwróciła się z prośbą do władz miasta o budowę chodnika na ul. Katowickiej, na odcinku od ul. Opłotek do granicy miasta.

- Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej posiada opracowaną dokumentacje projektową dla rozbudowy ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Opłotek do ul. Czeladniczej obejmującą budowę chodnika na tym odcinku.
W 2020 roku został przeprowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Jednakże ze względu na wniesione odwołania uczestników postępowania przetargowego, zostało ono unieważnione
- czytamy w odpowiedzi zastępcy prezydenta Bielska-Białej, Piotra Kuci, na interpelację radnej.

- W bieżącym 2021 roku, z uwagi na panujący stan epidemiczny i ograniczone środki w budżecie Miasta Bielska-Białej zredukowano do minimum inwestycje drogowe na terenie Miasta. Wykonywane są etapowo tylko najpilniejsze projekty drogowe w bieżącym i kolejnym roku kalendarzowym. Wobec powyższego, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Miasta, w chwili obecnej nie ma możliwości określenia terminu realizacji robót budowlanych. Niezależnie od tego czynione będą przez Miasto starania o pozyskanie finansowania zewnętrznego dla inwestycji drogowych - dodał samorządowiec.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.