bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 23 listopada 2021
  • 28 listopada 2021
  • wyświetleń: 7954

"Panorama" zachowa zabytkowe cechy. Koszt remontu - 50 mln zł

Do władz Bielska-Białej trafiła interpelacja radnego Konrada Łosia w sprawie przedstawienia aktualnej koncepcji projektowej modernizacji basenu „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej. Jak dowiadujemy się z odpowiedzi zastępcy prezydenta Bielska-Białej, Piotra Kuci, obiekt ma zachować zabytkowe cechy, a koszt jego modernizacji ma wynieść blisko 50 mln zł.

Reklama

Pływalnia "Panorama" dostanie drugie życie - 22.05.2020
Pływalnia "Panorama" - 22.05.2020 · fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB


- Należy podkreślić, iż kąpielisko „Panorama” jest immanentnie związane z historią naszego miasta. Zostało wzniesione przez firmę Karola Korna w 1936 roku, Przez kolejne dziesięciolecia stanowiło jedną z najnowocześniejszych otwartych pływalni w Europie. Obiekt w czasach jego świetności cieszył się także dużym zainteresowaniem filmowców, m.in. współtwórców nurtu polskiej szkoły filmowej z legendarnym Zbigniewem Cybulskim na czele. Z kolei po Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku na pływalni startowała także amerykańska ekipa pływacka, gdyż rozgrywano na niej wiele krajowych oraz zagranicznych imprez pływackich - zauważył w swojej interpelacji radny Konrad Łoś z klubu radnych PiS.

- Z prowadzonych z mieszkańcami rozmów wynika, iż są oni zainteresowani zakresem planowanych do wykonania prac w obrębie basenu miejskiego oraz zwracają szczególną uwagę na potrzebę zachowania jego niepowtarzalnego charakteru poprzez kompleksową ochronę obiektu jako takiego w celu realizacji jego dotychczasowej funkcji przez kolejne dziesięciolecia, pomimo zachodzących zmian w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zwracają także uwagę, iż wznoszone w sąsiedztwie, u zbiegu ulicy Browarnej i ulicy Cieszyńskiej osiedle mieszkaniowe na dawnym terenie browaru jest przytłaczające w swych rozmiarach oraz dominuje nad otaczającą przestrzenią, co może prowadzić do zaburzenia skali i rozumienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Trudno nie zgodzić się z tego typu argumentacją - dodał członek bielskiej Rady Miejskiej i zapytał władze Bielska-Białej m.in. o to, czy aktualny projekt modernizacji w możliwie największym stopniu uwzględnia potrzebę nawiązania do historycznego charakteru kąpieliska oraz o szacunkową wartości całości inwestycji.

W swojej interpelacji samorządowiec zauważył również, że w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład nieczynna od lat pływalnia uzyskała na modernizację bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 25 mln. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

- Opracowany projekt na każdym etapie był konsultowany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Zabytkowe cechy obiektu zostaną zachowane - poinformował w odpowiedzi Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej. - Projekt przewiduje podział niecki głębokiej na trzy niezależne baseny do skoków, pływania i nauki pływania wyodrębnione w płytkiej plaży basenowej zachowując kształt historycznego układu niecek. Płytsza istniejąca niecka przeznaczona jest na basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi oraz z wydzieloną częścią dla młodszych dzieci. Zmiana funkcji basenów nie ingeruje w kształt niecek. Wielkość niecki basenu głębokiego zostanie zmniejszona z powodu wydzielenia trzech akwenów o różnych głębokościach - w załączeniu przekrój przez basen do skoków, pływania i nauki pływania. Historyczna wieża do skoków nie była objęta przedmiotem projektu budowlanego. Układ wieży do skoków nie odpowiada aktualnie obowiązującym normom dot. wymaganych minimalnych odległości i wysokości względem niecki basenu. Wieża funkcjonować będzie tak jak dotychczas - dodaje samorządowiec.

- Dodatkowo projekt przewiduje: wymianę sieci uzdatniania wody dla niecek basenowych, budowę nowej stacji uzdatniania wody, remont istniejących podziemnych zbiorników wyrównawczych, remont i modernizację dwóch istniejących budynków stacji uzdatniania wody basenowej, wymianę na nowe istniejących nawierzchni brukowanych i utwardzonych, wykonanie nowych brodzików przejściowych z natryskami, wygrodzenie plaży mokrej od plaży suchej, nowe elementy małej architektury (ławki, kosze, siedziska itp.), remont i zmianę sposobu użytkowania powierzchni piwnic w budynku administracyjnym pływalni na stację uzdatniania wody, remont istniejącej widowni, schodów plenerowych oraz elementów małej architektury, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego zaplecza sanitarnego zlokalizowanego pod zadaszeniami kąpieliska, wykonanie pochylni terenowych na istniejących ciągach pieszych w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę nowego chodnika, niezbędne instalacje, roboty ogólnobudowlane i pielęgnacyjne, instalacje zewnętrzne w zakresie oświetlenia terenu, nagłośnienia oraz monitoringu - czytamy dalej w odpowiedzi.

Zastępca prezydenta Bielska-Białej poinformował również o tym, że "wartość szacunkowa dla robót budowlanych ustalono na wartość 49 879 798,34 zł brutto na podstawie zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich". - Aktualnie jest przygotowywana dokumentacja umożliwiająca wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dla robót budowlanych. Powyższe poprzedzone zostało zleceniem aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Kolejnym etapem będzie wszczęcie procedury wyłonienia inżyniera kontraktu dla inwestycji. Planuje się oddanie do użytku zmodernizowany basen w czerwcu 2023 roku - podsumował Piotr Kucia.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.