bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 21 listopada 2021
  • wyświetleń: 3110

Kiedy zostanie wyremontowana SP nr 20? Jest odpowiedź władz miasta

Radny Maksymilian Pryga skierował do władz Bielska-Białej interpelację w sprawie przedstawienia szacunkowych ram czasowych w jakich zostanie wyremontowana Szkoła Podstawowa numer 20 na osiedlu Złote Łany. Jak zauważył członek Rady Miejskiej, "termin zakończenia robót był początkowo przewidziany na koniec 2021 roku". Na pismo samorządowca odpowiedział Piotr kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Reklama

Kiedy zostanie wyremontowana SP nr 20? Radny pyta władze miasta
Kiedy zostanie wyremontowana SP nr 20? Jest odpowiedź władz miasta · fot. Google Street View


- Zgodnie z zapisami oraz planami finansowymi ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielsko-Biała, a także na podstawie jednej z odpowiedzi na moją interpelację numer planuje się wykonanie remontu oraz termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 20 na osiedlu Złote Łany. Na podstawie zapisów ujętych m.in. we wspomnianej interpelacji mamy już gotowy projekt koncepcyjny, dokumentację projektową, a termin zakończenia robót był początkowo przewidziany na koniec 2021 roku. Niestety trudna sytuacja budżetowa związana z epidemią koronawirusa spowodowała w pełni uzasadnione i logiczne zmiany, które były podyktowane przesunięciem tej inwestycji w czasie - zauważył w swojej interpelacji radny Maksymilian Pryga.

- Obecnie wiele osób związanych z szeroko rozumianym środowiskiem Szkoły Podstawowej numer 20 spotykając mnie niemal każdego dnia na terenie osiedla Złote Łany pyta, cytuję, "kiedy w końcu zostanie wyremontowana ta szkoła..." - dodał członek bielskiej Rady Miejskiej.

I, jako radny i mieszkaniec osiedla, działając na podstawie konkretnych pytań mieszkańców, zapytał prezydenta Bielska-Białej, czy w budżecie miasta na 2022 rok zostaną zabezpieczone środki na termomodernizację SP nr 20 oraz na jakim etapie znajduje się dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji? Ponadto samorządowiec zwrócił się do władz miasta z zapytaniami, czy jest już wyłoniony konkretny wykonawca, który będzie realizował tą inwestycję oraz jakie są szacunkowe ramy czasowe lub bardziej sprecyzowane terminy zakończenia robót budowlanych?

Jak poinformował Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej, w budżecie miasta na rok 2022 zostały zabezpieczone środki finansowe na planowaną termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ulicy Teofila Aleksandra Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej.

- Obecnie trwają prace nad ukończeniem opracowania rozszerzonego zakresu dokumentacji projektowej o część związaną z przyłączem kanalizacji deszczowej pozwalającą uporządkować istniejący system odprowadzenia wody opadowej zgodnie z wymogami Spółki Aqua S.A. Jednocześnie równolegle rozpoczęty został proces zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dotyczący podstawowego zakresu polegającego na termomodernizacji budynku szkoły. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej zostanie wszczęta procedura przetargowa pozwalająca wybrać konkretnego wykonawcę realizacji robót budowlanych przedmiotowej inwestycji - dodał zastępca prezydenta.

- Ostateczny termin zakończenia prac jest uzależniony między innymi od czasu trwania samej procedury przetargowej i daty podpisania umowy z wykonawcą. Niemniej jednak biorąc pod uwagę wielkość obiektu, zakres robót budowlanych do wykonania oraz konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania i użytkowania obiektu podczas robót (czynny obiekt szkoły) szacunkowy termin zakończenia inwestycji prognozowany jest na przełomie 2022 - 2023 roku - podsumował Kucia.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.