bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 13 listopada 2021
  • 15 listopada 2021
  • wyświetleń: 4398

Miasto będzie miało ponad 512 mln zł długu na koniec 2021 roku

Do władz Bielska-Białej trafiła interpelacja radnego Romana Matyji z klubu "Wspólnie dla Bielska-Białej" w sprawie "stanu zadłużenia miasta, oraz kosztów obsługi tego zadłużenia w kontekście zmian wprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej". Na pismo członka bielskiej Rady Miejskiej odpowiedział Dominik Pawiński, Skarbnik Miasta.

Reklama

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz
Miasto będzie miało ponad 512 mln zł długu na koniec 2021 roku · fot. UM Bielsko-Biała


- Rada Polityki Pieniężnej w ostatnich dniach podniosła stopę referencyjną od kredytów i obecnie wynosi ona 1,25%. Jest to związane z rosnącą inflacją, która wynosi 6,8%, a mówi się że będzie jeszcze wyższa. Sytuacja taka, powoduje że oprocentowanie kredytów w średnim, czy też dłuższym okresie, z dużym prawdopodobieństwem będzie rosło - zauważa w swojej interpelacji radny Roman Matyja.

- Nasze miasto w ostatnim czasie mocno inwestowało w drogownictwo, mieszkalnictwo, oświatę oraz wiele innych dziedzin. Ze względu na zmianę przepisów podatkowych, gmina Bielsko-Biała, otrzymywała mniejsze wpływy z podatków PIT i CIT. Nie bez znaczenia dla finansów naszego miasta jest też sytuacja związana z pandemią Koronawirusa. To wszystko powoduje, że aby się rozwijać musimy inwestować, a do tego konieczne są kredyty przeznaczone na te inwestycje. Nie możemy jednak zapominać o naszych możliwościach, związanych z obsługą zadłużenia - dodał członek klubu radnych "Wspólnie dla Bielska-Białej".

Dlatego, biorąc te fakty pod uwagę, poprosił prezydenta Bielska-Białej o informacje, jakie jest planowane zadłużenie miasta na koniec tego roku oraz w jakich bankach i na ile lat miasto ma zaciągnięte kredyty? Ponadto członek Rady Miejskiej zapytał, jakie jest oprocentowanie tych kredytów oraz jakie skutki finansowe wywoła ostatnia zmiana wprowadzona przez RPP? Matyja zwrócił się również do władz Bielska-Białej o podanie informacji, jak niekorzystne zmiany na rynku finansowym w Polsce będą wpływały na politykę gminy przy tworzeniu przyszłych budżetów dla naszego miasta.

W odpowiedzi na interpelacje radnego Romana Matyji Dominik Pawiński, Skarbnik Miasta poinformował, że planowane zadłużenie miasta Bielsko-Biała na koniec 2021 roku wyniesie dokładnie 512 292 176,23 zł. Będą się na nie składać m.in. kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 17.500.000,00 zł (zadłużenie na 15 listopada, po podwyżce stóp procentowych, wynosi 21.000.000,00 zł) czy też z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w kwocie 52.000.000,00 zł (zadłużenie na 15 listopada wynosi 57.000.000,00 zł). Pełna lista znajduje si w odpowiedzi na interpelację, która dostępna jest tutaj.

- Ponadto do końca 2021 roku planuje się zaciągnięcie dwóch kredytów, tj. w kwocie 55.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w kwocie 60.000.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe i wybór wykonawcy nastąpi w drugiej połowie listopada (wtedy też będzie wiadoma wysokość oprocentowania) - dodał Skarbnik Miasta.

- Ostatnia zmiana wprowadzona przez Radę Polityki Pieniężnej polegająca na podniesieniu stóp procentowych w październiku i listopadzie br., a co za tym idzie zmianie notowań WIBOR IM z poziomu 0,18% do aktualnego poziomu 1,33% spowoduje zwiększenie kosztów obsługi długu. Jednak należy tutaj zaznaczyć, że miasto planując budżet na kolejne lata zawsze uwzględnia ryzyko wzrostu stóp procentowych i planuje wskaźnik WIBOR IM z bezpiecznym marginesem (w aktualnie opracowywanym budżecie zakłada się poziom WIBOR IM na kolejne lata na poziomie 2%). Należy również dodać, że do marca 2020 roku WIBOR IM kształtował się na poziomie 1,63% , a jego stopniowe obniżanie miało związek z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 - wyjaśnił Dominik Pawiński.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.