bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 8 listopada 2021
  • wyświetleń: 4388

Kolejny kamień milowy na budowie "obejścia Węgierskiej Górki"

Pomimo trudności GDDKiA kontynuuje prace przy budowie drogi ekspresowej S-1 na odcinku Przybędza — Milówka. Roboty drogowe, mostowe, inżynieryjne takie jak zabezpieczenia skarp wykopu, nasypu i zboczy wykonywane są zgodnie z programem robót, a w niektórych asortymentach nawet wyprzedzająco.

Reklama

Kolejny kamień milowy na budowie "obejścia Węgierskiej Górki" - 05.11.2021 · fot. GDDKiA


Wznawiają drążenie tunelu TD2.1.W trakcie drążenia tunelu TD2.1 zlokalizowanego na jezdni w kierunku Zwardonia doszło do zawału skał stropowych w czole tunelu. W związku z tym, 25 maja br. Urząd Górniczy w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego pracującego na tej budowie, w części dotyczącej drążenia tunelu TD2.1. Wykonawca opracował i przedłożył „program naprawczy” oraz ekspertyzę określającą właściwy dobór obudowy uwzględniającej lokalne warunki górniczo-inżynierskie. 4 listopada Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie zatwierdził przedłożone dokumenty do planu ruchu zakładu. Tym samym, w przyszłym tygodniu nastąpi wznowienie drążenia tunelu TD2.1. Prace rozpoczną się od wzmocnienia górotworu przez wykonanie iniekcji cementowej oraz parasola ochronnego wykonanego z 44 rur o przekroju 114 mm i grubości 10 mm, oraz długości 15 m. Wstrzymanie robót będzie miało wpływ na termin ukończenia prac w tunelu TD2. Wykonawca w najbliższym czasie przedłoży aktualizację programu (harmonogramu) robót, z którego będzie wynikał termin ukończenia robót na całym kontrakcie.

Na pozostałych tunelach trwają praceW tunelu TD1.1 zlokalizowanym na jezdni w kierunku Zwardonia, o długości ok. 834 metrów (technicznej ok. 850 m), wydrążyliśmy już w górotworze prawie 280 m. W tunelu TD1.2 zlokalizowanym na jezdni w kierunku Żywca, o długości ok. 807 metrów (technicznej ok. 823 m), wydrążyliśmy już prawie 190 metrów. Tunel TD2.2 na jezdni w kierunku Żywca osiągnął w kalocie długość około 54,77 m.

Aby przyspieszyć tempo robót i postęp prac budowanych wykonywane są dodatkowe portale, które umożliwią drążenie tuneli dwustronnie. Aktualnie trwa zabezpieczanie skarpy nad portalem północnym tuneli zlokalizowanych od strony Żywca - TD 1. Wykonano także czwartą półkę skarpy nad portalem południowym tuneli zlokalizowanych od strony Milówki - TD 2.

Kolejny kamień milowy10 października wykonawca osiągnął II kamień milowy polegający na wykonaniu robót na wartość 25 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Na tę kwotę złożyło się wykonanie między innymi ponad 757 tys. m3 wykopów i 69 tys. m3 nasypów, w tym w rejonie węzłów Przybędza i Milówka oraz w śladzie drogi głównej pomiędzy węzłami i tunelami, budowa obiektów inżynierskich i kubaturowych, odwodnienia, prac branżowych.

Co się jeszcze dzieje na budowie?Największy postęp robót widać na obiektach mostowych. Ich elementy wznoszące się ponad teren posadowienia są już wyraźnie widoczne z okolicznych terenów. W ramach tej budowy powstaną trzy mosty drogowe oraz pięć estakad o łącznej długości ponad 2300 m. Zaawansowanie robót mostowych osiągnęło prawie 30 procent. Na tej trasie powstanie również 10 murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych o łącznej powierzchni przekraczającej 96 000 m2. Zaawansowanie prac przy realizacji tych obiektów inżynierskich osiągnęło 40 procent. Wykonano również już prawie połowę prac drogowych.

Więcej zdjęć z aktualnych prac na budowie "obejścia Węgierskiej Górki" portal bielsko.info publikował tutaj.

mp / bielsko.info

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.