bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 3 listopada 2021
  • wyświetleń: 2248

Będą nasadzenia w rejonie inwestycji drogowych? Miasto odpowiada

Grupa radnych klubu Niezależni.BB skierowała do prezydenta Bielska-Białej, Jarosława Klimaszewskiego, interpelację w sprawie nasadzenia drzew w rejonach ulic, na których w ostatnich latach prowadzone byty duże inwestycje drogowe. Jak dowiadujemy się w bielskim Ratuszu - sprawa do łatwych nie należy.

Reklama

ul. Krakowska
Będą nasadzenia w rejonie inwestycji drogowych? Miasto odpowiada · fot. UM Belsko-Biała


- Dzięki powołaniu ogrodnika miejskiego ograniczana jest skala wycinki drzew przy realizacji inwestycji publicznych w Bielsku-Białej, czego przykładem jest ogłoszony niedawno plan rewitalizacji Parku za Ratuszem. Z kolei decydując się na wycinkę niektórych drzew, robi się nasadzenia kompensacyjne, aby zbilansować ilość zieleni w mieście - zauważali w swojej interpelacji radni Małgorzata Zarębska, Jerzy Bauer, Janusz Okrzesik oraz Tomasz Wawak z klubu Niezależni.BB, którzy zauważyli, że "podczas realizacji inwestycji drogowych na ulicach Krakowskiej, Żywieckiej, Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej na podstawie tzw. decyzji ZRID wycięto tysiące drzew i krzewów".

Członkowie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zwrócili również uwagę "na konieczność przeprowadzenia analizy terenów pobliskich tych ulicom pod kątem możliwości znalezienia działek miejskich, na których dałoby się dokonać więcej nasadzeń kompensacyjnych.

Więcej o interpelacji piszemy tutaj.

Na pismo radnych klubu Niezależni.BB odpowiedział Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej

- Kluczowe inwestycje miejskie związane z rozbudową podstawowego układu drogowego tj. ulic Cieszyńskiej, Międzyrzeckiej, Krakowskiej i Żywieckiej zakończyły się sukcesem. Główne arteria miasta, poza ulicą Warszawską, która będzie sukcesywnie realizowana w ramach dostępnych środków miejskich oraz zewnętrznych, zapewniają użytkownikom bezpieczeństwo i wystarczającą swobodę ruchu na długie lata. Inwestycje te realizowane były zgodnie z Ustawą z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z założeniami tej ustawy niezbędny teren został przejęty pod rozbudowany układ drogowy, który wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Każde zwiększenie zajętości terenu powodowałoby drastyczne zwiększenie kosztów inwestycji i z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwiłoby ich realizację. Nie bez znaczenia pozostają zapisy par. 53 ust. 3 w/w Rozporządzenia, w którym to ustawodawca określił minimalną 3,0m odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni, przy warunkowym zmniejszeniem tej odległości uzależnionym indywidualnie od określonej sytuacji - czytamy w odpowiedzi zastępcy prezydenta Bielska-Białej.

- Obecne pasy drogowe zasadniczo nie posiadają rezerw terenowych pod nasadzenia drzew. Niezależnie od tego trwają analizy możliwych miejsc pod nasadzenia zieleni w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej, których gmina Bielsko-Biała jest właścicielem, bądź zarządcą. Miejsc tych jest niewiele i zasadniczo nie znajdują się w sąsiedztwie zrealizowanych inwestycji - dodał samorządowiec.

- Ponadto Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wystąpił pisemnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z prośbą o udostępnienie terenów pod nasadzenia kompensacyjne drzew. Obszary terenów zielonych w rejonie, choćby węzła Mikuszowice będące pasem drogi ekspresowej umożliwiają wykonanie stosowanych nasadzeń drzew. Niestety Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej otrzymał odpowiedź odmowną, która uzasadniona była koniecznością pozostawienia tych terenów pod nasadzenia kompensacyjne będących skutkiem wycinki drzew inwestycji prowadzonych przez GDDKiA - poinformował Kamiński.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.