bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 28 października 2021
  • wyświetleń: 2069

Co dalej z siedzibą OSP Mikuszowice Krakowskie? Miasto wyjaśnia

Do władz Bielska-Białej trafiła interpelacja radnych Renaty Gruszki oraz Maksymiliana Prygi w sprawie utrzymania dotychczasowej siedziby OSP Mikuszowice Krakowskie zlokalizowanej przy ulicy Żywieckiej 300. Jednostka, która za trzy lata będzie obchodziła jubileusz stulecia istnienia, w ostatnim czasie borykała się z problemami organizacyjnymi i kadrowymi.

Co dalej z siedzibą OSP Mikuszowice Krakowskie? Odpowiedź władz miasta
Co dalej z siedzibą OSP Mikuszowice Krakowskie? Odpowiedź władz miasta · fot. Google Street View


Do radnych klubu "Wspólnie dla Bielska-Białej", Renaty Gruszki oraz Maksymiliana Prygi, z prośbą o interwencję i pomoc ws. utrzymania dotychczasowej siedziby straży zlokalizowanej przy ulicy Żywieckiej 300, zwrócili się druhowie ochotnicy zrzeszeni w OSP Mikuszowice Krakowskie. - Zgodnie z przekazanymi informacjami na przedmiotowej nieruchomości mają się w przyszłości rozpocząć działania modernizacyjne i remontowe związane z rozbudową filii Miejskiego Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich. Ta cenna i akceptowana społecznie inicjatywa jest również wspierana przez miejscowych druhów ochotników, którzy rozumieją potrzebę modernizacji budynku i są otwarci na wszelkie merytoryczne działania związane z tą inwestycją - piszą członkowie bielskiej Rady Miejskiej.

Jednak, jak zauważają samorządowcy, w ostatnim czasie pojawiły się nieoczekiwane problemy związane z wypowiedzeniem umowy notarialnej na podstawie której miejscowa OSP ma prawo użytkowania wieczystego budynku remizy wraz z placem ćwiczeń, co gwarantuje również stosowne pismo Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z 8 maja 1995 roku, w którym czytamy, że "Zarząd Miasta postanawia, aby budynek remizy wraz z placem ćwiczeń oddać na rzecz OSP w użytkowanie wieczyste, nieodpłatnie, na czas nieokreślony oraz zapewnia, że budynek remizy nie będzie przedmiotem sprzedaży przez gminę do czasu istnienia placówki OSP".

Radni zaznaczyli również, że OSP Mikuszowice Krakowskie w sposób efektywny i skuteczny wyszła z wcześniejszych problemów organizacyjnych i kadrowych co potwierdza fakt, iż 25 września walne zgromadzenie członków OSP podjęło decyzję o nierozwiązywaniu oraz dalszej kontynuacji działań statutowych wraz z opracowaniem szczegółowego kierunku działań zmierzających do przywrócenia zdolności bojowej, co potwierdza pismo miejscowych druhów ochotników skierowane do prezydenta Bielska-Białej początkiem października.

- Wobec powyższego działając w trosce o dalszy rozwój OSP Mikuszowice Krakowskie, która za niespełna trzy lata będzie obchodziła okrągły jubileusz 100-lecia istnienia zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich merytorycznych działań zmierzających do utrzymania dotychczasowej siedziby OSP przy ulicy Żywieckiej 300 oraz wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań przy spotkaniu z nowym Zarządem, który pozostaje otwarty na wszelką współpracę w zakresie wspierania inicjatyw lokalnej społeczności oraz dalszego propagowania bezpieczeństwa pożarowego wśród mieszkańców Mikuszowic Krakowskich - czytamy w interpalcji.

I jednocześnie poprosili o informację na jakim etapie znajdują się plany inwestycyjne oraz koncepcyjne związane z modernizacją filii MDK przy ulicy Żywieckiej 300 oraz jakie alternatywne rozwiązania na czas remontu zostaną zaproponowane członkom miejscowej.

- 20 października zostało zorganizowane w przedmiotowej sprawie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego spotkanie z przedstawicielami OSP Mikuszowice Krakowskie oraz wiceprezesami Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Bielsku-Białej. Prezes OSP Mikuszowice Krakowskie, dh Dariusz Laskowski poinformował wszystkich, że w dniu 25 września 2021 roku jednostka odbyła walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP, na którym podjęła uchwałę nr 1 0 nierozwiązywaniu OSP Mikuszowice Krakowskie. Nowo wybrany zarząd podjął działania w kierunku przywrócenia działalności operacyjnej jednostki (pozyskano nowych członków do grupy operacyjnej, dokonano przeglądu sprzętu operacyjnego, zgłoszono 10 strażaków do szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP). Zarząd OSP jednoznacznie również stwierdził, że nie widzi możliwości prowadzenia działalności statutowej bez korzystania z obecnej bazy lokalowej - poinformował w odpowiedzi na pismo radnych Piotr Kucia, zastępca prezydent Bielska-Białej.

- Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz wiceprezesi OM ZOSP RP w Bielsku-Białej przekazali informację, że wznowienie działalności operacyjnej w obecnej sytuacji organizacyjnej i kadrowej jednostki, w tym stopniu wyszkolenia pożarniczego członków OSP, a także pod względem sprzętowym to proces wieloletni — minimum trzy lata (przeszkolenie strażaków na poziomie podstawowym, specjalistycznym, dowódczym, dosprzętowienie jednostki w atestowany sprzęt pożarniczy oraz środki ochrony indywidualnej strażaka) - dodał wiceprezydent.

Kucia poinformował również, że aktualnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Żywieckiej nr 300 oraz 302 i po otrzymaniu stosownej oferty zlecone zostanie wykonanie prac projektowych.

- W pierwszej kolejności konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz ekspertyzy technicznej w oparciu której określona zostanie możliwość wykonania poszczególnych prac. Czas wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej to 12 miesięcy od czasu podpisania umowy z Wykonawcą. Planowany zakres prac polega na nadbudowie i przebudowie oraz połączeniu budynków przy ul. Żywieckiej 300 i 302 dla celów uzyskania jednolitej bryły połączonych obiektów wraz z zagospodarowaniem istniejących i nowoprojektowanych pomieszczeń dla celów funkcjonowania Domu Kultury z zachowaniem istniejącego sklepu spożywczego, Książnicy Beskidzkiej oraz pomieszczeń Poczty - wyjaśnia samorządowiec.

- W związku z powyższym, koncepcja oraz dokładny zakres robót budowlanych do wykonania ustalone zostaną podczas wykonywania dokumentacji. W trakcie spotkania z RO, MDK i przedstawicielami ZGM oraz Urzędu Miejskiego, z uwagi na fakt, że pismem z 24 września 2020 rok Prezydent Miasta Bielska-Białej wypowiedział na dzień 31 grudnia 2021 roku OSP prawo nieodpłatnego użytkowania przedmiotowej nieruchomości, nie przewidziano alternatywnych rozwiązań dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mikuszowice Krakowskie. Mając na uwadze dogłębne wyjaśnienie spraw związanych z kontynuowaniem działalności OSP Mikuszowice Krakowskie oraz kwestią zajmowanych przez nią nieruchomości, w najbliższym czasie zostanie zorganizowanie spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli Zarządu OSP oraz kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - podsumowuje Piotr Kucia.

mp / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.