bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 26 października 2021
  • wyświetleń: 728

Trwają konsultacje ws. rozwiązywania problemów społecznych

Za nami:

Prezydent Bielska Białej trzema zarządzeniami z 20 października br. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne trzech projektów uchwał dotyczących ważnych problemów społecznych i rozwiązywania ich. Konsultacje ruszyły w czwartek, 21 października.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Ratusz
Trwają konsultacje ws. rozwiązywania problemów społecznych · fot. UM Bielsko-Biała


Konsultacjami są objęte projekty uchwał:
  • w sprawie Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Bielska-Białej na lata 2021-2030,
  • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030,-
  • w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.


Wszystkie powyższe konsultacje swoim obszarem obejmują obszar Bielska-Białej, a do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące na terenie Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Konsultacje polegają na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag dotyczących projektów dokumentów w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: politykaspol@um.bielsko.pl oraz pisemnie za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Konsultacje wszystkich trzech projektów uchwał rozpoczęły się 21 października i potrwają do 5 listopada br. Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Szczegóły pod adresem: bielsko-biala.pl/konsultacje/aktualnosci

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.