bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 1 października 2021
  • wyświetleń: 1617

Dziki terroryzują obrzeża miasta. Jest interpelacja radnej

Stado dzików, lochę z małymi, coraz częściej można napotkać na terenie dzielnicy Lipnik. Zwierzęta te niszczą plony, stwarzają też zagrożenie dla mieszkańców zwłaszcza jesienią, kiedy mrok zapada coraz wcześniej.

Dziki wchodzą na teren miasta. "Sytuacja jest trudna"
Dziki terroryzują obrzeża miasta. Jest interpelacja radnej · fot. UM Bielsko-Biała


Sprawa nadmiernego rozmnożenia się stada dzików pojawia się od lat z mniejszą lub większą intensywnością w dzielnicach peryferyjnych Bielska-Białej, szczególnie położonych przy terenach leśnych, a także przy zagajnikach i potokach z wodą.

- Dziki obecnie stadami spacerują niemalże po centrum Lipnika, tj. ulica Skowronków, Czajek czy nieco dalej po ul. Platynowej i Miedzianej, Władysława IV. W bieżącym roku pojawiły się już trzykrotnie - opisuje radna Barbara Waluś dodając, że zwierzęta te ryją w ogródkach mieszkańców.

- Obecnie dzień jest coraz krótszy, szybciej robi się ciemno i można spotkać to stado dzików na ul. Skowronków czy Tarnowskiej. Gdy ktoś nieopatrznie zbliży się do małego dzika. może być zaatakowany przez lochę i różnie to się może skończyć - stwierdza przedstawicielka bielszczan.

Jak dowiadujemy się w bielskim magistracie, prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej w Bielsku-Białej jest zadaniem poszczególnych kół łowieckich. Na terenie miasta wyodrębnionych zostało dziewięć takich kół.

- Informacje o zgłaszanych przez mieszkańców zagrożeniach powodowanych przez dziki niezwłocznie kierowane są do odpowiednich terytorialnie kół łowieckich. W odniesieniu do szkód czynionych w uprawach i płodach rolnych obowiązują zasady określone w ustawie Prawo łowieckie oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych - poinformował Adam Ruśniak, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Natomiast zgodnie ze wspomnianą ustawą na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego, za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

- W innych sytuacjach szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, w tym dziki, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W związku z koniecznością wypracowania modelu postępowania w sytuacji zagrożeń powodowanych przez zwierzęta w październiku tego roku planowane jest zorganizowanie spotkania z przedstawicielami kół łowieckich, Polskim Związkiem Łowieckim oraz Nadleśnictwem Bielsko - dodał wiceprezydent.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.