bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 21 września 2021
  • 25 września 2021
  • wyświetleń: 3971

Brakuje lekarzy w Szpitalu Miejskim? Ratusz uspokaja

Pacjenci Beskidzkiego Centrum Onkologii — Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej są zaniepokojeni tym, co dzieje się na miejscowej onkologii. Pojawiły się informacje, że m.in. brakuje doświadczonych lekarzy.

Reklama

lekarz, doktor
Brakuje lekarzy w Szpitalu Miejskim? Ratusz uspokaja


Jak przypomniał radny Andrzej Gacek, w przedstawionym radzie miejskiej programie naprawczym Beskidzkiego Centrum Onkologii — Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej został umieszczony temat "Przeniesienie do zmodernizowanego Pawilonu IV przy ul. Wyspiańskiego realizacji świadczeń w zakresie chemioterapii dziennej, co zwiększy dostępność i jakość wykonywanych świadczeń".

- Pacjenci, którzy korzystali z chemioterapii dziennej, kilkadziesiąt osób każdego dnia, podkreślają jak ważne jest, aby w jednym miejscu byty realizowane wszystkie niezbędne procedury medyczne: pobranie krwi, wizyta u lekarza kwalifikującego do podania chemioterapii oraz sama chemioterapia. Obecnie pacjenci są zmuszeni krążyć między dwoma końcami miasta, ponieważ poradnia onkologiczna pozostała na ul. Wyzwolenia, a podanie leku odbywa się na ul. Wyspiańskiego. To są ciężko chorzy ludzie, często niesprawni lub po prostu starsi. Wobec powyższego proszę o odpowiedź na pytania: Czy jest to stan tymczasowy i jak długo będzie trwał? Czy w tej sytuacji szpital zapewnia transport chorych między ulicami Wyzwolenia i Wyspiańskiego? - dopytywał przedstawiciel bielszczan.

A na tym nie koniec wątpliwości. - Kolejnym problemem wydaje się być chirurgia. Obecnie zarówno przy ulicy Wyspiańskiego jak i Wyzwolenia działają oddziały chirurgii ogólnej i onkologicznej. Na tablicy w nowym budynku przy ul. Wyzwolenia umieszczona jest informacja, że będzie tam tylko chirurgia onkologiczna. Pacjenci pytają o miejsce usytuowania chirurgii ogólnej. Proszę o wyczerpujące informacje na ten temat. Wielu pacjentów niepokoi duży odpływ bardzo dobrych lekarzy specjalistów. Istnieją obawy o to, że przyjmowani stażyści i rezydenci nie będą w stanie ich właściwie zastąpić oraz zabraknie mistrzów, od których powinni się uczyć - zaznaczył Gacek.

I skierował do władz miasta kolejne pytanie: "Czy potwierdzają się informacje o odejściu ordynatora chemioterapii i kierownika zakładu histopatologii oraz ważnych członków ich zespołów?", "Jak szpital zamierza wywiązać się z umowy z uczelnią kształcącą lekarzy i uzyskać uprawnienia szpitala klinicznego?", "Kto będzie kształcił studentów?", "Jak zmieniła się struktura zatrudnienia lekarzy z podziałem na specjalistów i rezydentów od początku 2019 roku do chwili obecnej?"

- Trudna sytuacja kadrowa skutkuje długimi kolejkami do specjalistów onkologów jak również długim oczekiwaniem na wyniki badań histopatologicznych i radiologicznych, np. na opis mammografii oczekuje się obecnie min. 2 miesiące - dodał radny.

Do sprawy odniósł się bielski Ratusz. Jak poinformował, w zmodernizowanym Pawilonie IV przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 w kwietniu 2020 r. uruchomiono Oddział Dzienny Chemioterapii oraz Poradnię Onkologiczną na potrzeby pacjentów onkologicznych. Natomiast w czerwcu 2021 r. został przeniesiony na ul. Stanisława Wyspiańskiego stacjonarny Oddział Onkologiczny (w związku z koniecznością kompleksowego remontu starego obiektu przy ul. Wyzwolenia 18, w tym dotychczasowych pomieszczeń Oddziału Onkologicznego).

- Pobieranie krwi, Laboratorium i wyniki badania, wizyta u lekarza kwalifikująca w danym dniu do podania chemioterapii oraz sama chemioterapia odbywają się w jednej lokalizacji, bez konieczności przemieszczania się pacjenta pomiędzy różnymi lokalizacjami szpitala, z czego pacjenci są bardzo zadowoleni. W związku z tym nie ma konieczności zapewnienia transportu chorych pomiędzy lokalizacjami szpitala. Ewentualna nowa organizacja udzielania świadczeń w tym zakresie, zostanie określona po zakończeniu kolejnego etapu realizowanych inwestycji - poinformował Przemysław Kamiński, zastępca burmistrza Bielska-Białej.

Dodał, że przy wejściu do nowego obiektu przy ul. Wyzwolenia 18 zostanie umieszczona informacja o wszystkich komórkach organizacyjnych w nim zlokalizowanych, w tym oddziałów szpitalnych i pracowni, w których realizowane są świadczenia zakontraktowane przez BCO-SM ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Wśród wykazanych komórek będzie również Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej.

Na tym nie koniec. Jak zaznaczył radny, wielu pacjentów niepokoi duży odpływ bardzo dobrych lekarzy specjalistów. Istnieją obawy o to, że przyjmowani stażyści i rezydenci nie będą w stanie ich właściwie zastąpić oraz zabraknie mistrzów, od których powinni się uczyć. Andrzej Gacek skierował więc do władz miasta kolejne pytanie: "Czy potwierdzają się informacje o odejściu ordynatora chemioterapii i kierownika zakładu histopatologii oraz ważnych członków ich zespołów?", "Jak szpital zamierza wywiązać się z umowy z uczelnią kształcącą lekarzy i uzyskać uprawnienia szpitala klinicznego?", "Kto będzie kształcił studentów?", "Jak zmieniła się struktura zatrudnienia lekarzy z podziałem na specjalistów i rezydentów od początku 2019 roku do chwili obecnej?"

- Odnosząc się do kwestii zatrudnienia lekarzy to potwierdzam rezygnację z umowy o pracę Kierownika Zakładu Patomorfologii, natomiast Ordynator Oddziału Onkologii i Hematoonkologii po rezygnacji z umowy nadal pozostaje w zatrudnieniu w szpitalu na podstawie umowy cywilno-prawnej. Współpraca z uczelnią wyższą układa się bardzo dobrze, a osoby, które zrezygnowały z pracy nie uzyskały akceptacji uczelni na podpisanie umów w zakresie kształcenia studentów - poinformował wiceprezydent.

Zaznaczył jednocześnie, że liczba lekarzy chcących specjalizować się w szpitalu w powyższych zakresach wzrosła z 15 do 23 lekarzy. Natomiast, ogółem zatrudnionych lekarzy specjalistów w BCO-SM na dzień 31 grudnia 2018 r. było 143 oraz 37 rezydentów/młodszych asystentów, a obecnie specjalistów jest zatrudnionych 141 oraz 40 rezydentów/młodszych asystentów. Zatrudnionych jest 429 pielęgniarek i położnych, co stanowi kadrę wystarczającą do realizacji świadczeń zdrowotnych.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.